Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

AS/ EN 9100-9120 – Cerințe pentru implementare

Standardul EN 9100 este un standard bazat pe ISO 9001 și dezvoltat de către International Aerospace Quality Group, recunoscut în întreaga lume la nivel de industrie și poate constitui o parte esențială în obținerea licențelor de activitate la nivel de industrie aerospațială și de apărare, elaborate de părțile interesate cu scopul de a îmbunătăți calitatea și a asigura structura producătorilor si al altor companii in lantul de furnizare.

Se adreseaza

Cursul de Implementare Cerinte AS/EN 9100-9120 se adresează persoanelor din cadrul unei organizații certificate sau în curs de certificare conform EN 9100/ este auditat secundă parte sau care activează în domeniul proiectării, producției, distribuției, întreținerii și reparațiilor apartinând sectorului aerospațial sau de apărare; reprezentanților / responsabililor din domeniul managementului.

Obiective

Cursul de AS/EN 9100-9120 – Cerințe pentru implementare îşi propune să furnizeze cunoştinţe şi abilităţi privind:

• Cerințele sistemului de managemement al calității pentru industria aeronautică conform EN 9100;
• Integrarea cerințelor cu High Level Structure ISO 9001, intelegerea ți diagnosticarea stadiului organizatiei raportat la cerințele standardului
• Principiile sistemului de management;
• Cerinţele sistemului de managemement al calității pentru industria aeronautică conform EN 9100;
• Cerințe legate de documentația de sistem;
• Aspecte legate de implementare și aplicabilitate;
• Procesul de certificare.

Beneficii operationale si de business:

• Asigurarea unei mai mari transparențe și încredere din partea stakeholderilor, o mare mare vizibilitate în piață și o creștere a reputației;
• Încurajarea creșterii organice la nivel international, crescând oportunitățile de business;
• Diminuarea riscurilor datorată faptului că urmărește asigurarea conformității cu cerințele unui standard recunoscut de autorități de reglementare;
• Reducerea pierderilor prin diminuarea non-calității.

Durata

2 zile

Cost

200 euro

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România