Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Auditor intern de mediu ISO 14001

Cursul de Auditor Intern de mediu ISO 14001 se adresează

Persoanelor care deţin cunoştinţe în domeniul managementului de mediu, responsabililor de mediu, reprezentanţilor managementului, responsabili activități. Auditorilor interni ISO 14001:2015,  angajaţilor care vor face parte din echipa de audit intern. Personalul implicat în monitorizarea şi raportarea de mediu; auditorilor de mediu; consultanţilor de mediu.

Obiective

Cursul de auditor intern de mediu are drept obiective dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi privind:

  • auditarea cerințelor standardului ISO 14001 din perspectiva abordarii bazate pe risc si a ciclului PDCA;
  • tehnicile şi metodologia de desfasurare a unui audit de mediu cf. ISO 19011:2018;
  • efectuarea auditurilor interne conform cerinţelor ISO 14001:2015;
  • abordarea auditului intern din perspectiva aspectelor legate de definirea contextului organizaţiei, analiza părţilor interesate, implicarea managementului şi lidershipul;
  • punerea în aplicare a unei abordări bazate pe riscuri şi oportunităţi corelate cu aspectele semnificative de mediu;
  • auditarea modului în care organizaţia asigură un control eficace asupra ciclului de viaţă al produsului.

Beneficii operaţionale şi de business

  • Îmbunătăţirea controlului costurilor prin conservarea materiilor prime şi a energiei dar şi prin reducerea incidentelor care atrag răspunderea, reducând astfel costurile primelor de asigurare;
  • Demonstrarea respectării cerinţelor legale, statutare, de reglementare şi contractuale ;
  • Îmbunătăţirea guvernării corporative şi a reputaţiei, toate acestea fiind parte integrantă a strategiei de sustenabilitate.

Durată

2 zile

Cost

250 Euro

Ce urmează?

Puteți avansa în specializarea privind auditul și problematica de mediu prin accesarea cursului Aspecte de mediu si evaluare impact sau Auditor Extern de terță parte ISO 14001/ Lead Auditor ISO 14001.

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România