Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Auditor de secundă parte

Auditurile externe de secundă parte sunt efectuate, de obicei, de către o organizație, asupra furnizorilor săi, de aceea se mai numesc și audituri la furnizor. Scopul este utilizarea rezultatului auditului ca parte  a deciziei de cumpărare sau de menținere a colaborării.

Cursul se adresează:

  • auditorilor interni, care doresc să efectueze audituri de secundă parte, persoanelor care aplică sistemul de management al calităţii în companii, consultanților în sisteme de management, persoane care fac parte din compartimentele de analiza calității, supply chain, aprovizionare, logistică.

Cursul urmărește drept obiective dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi privind:

  • Înțelegerea scopului auditurilor de secundă parte;
  • Stabilirea domeniului de aplicare, obiectivelor și criteriilor auditului de secundă parte;
  • Planificarea, efectuarea auditurilor de secundă parte şi raportarea rezultatelor acestora, de asemenea prezentarea metodelor și tehnicilor de audit, în concordanță cu cerințele ISO 19011;
  • Modul de interpretare a conformităţii/ neconformităţii din perspectiva criteriilor de audit- cerințe standard, prevederi contractuale;
  • Modul de redactare documentaţie de audit- plan de audit, chestionare, raport de neconformitate, raport de audit etc.
  • Evaluarea implicării managementului, conformării cu legislația, alte elemente suport în concluzionare.
  • Prezentarea concluziilor.

Beneficii operaţionale şi la nivelul companiei:

  • reducerea riscului de business, operaţional şi de conformare.

Durată: 2 zile

Cost: 250 Euro

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România