Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Auditor Intern ISO/TS 22163

Se adresează

Persoanelor din cadrul unei organizatii certificate sau în curs de certificare conform ISO/TS 22163 sau auditat secundă parte; reprezentanților / responsabililor din domeniul managementului.

Obiective

Acest training își propune să furnizeze cunoștințe și abilități privind:

 • Principiile sistemului de management
 • Cerințele sistemului de managemement al calității conform ISO/TS 22163
 • Procesul de certificare
 • Pregătirea auditorilor în vederea efectuării auditurilor interne.
 • Proiectarea, planificarea și coordonarea activității de auditare internă în conformitate cu cerințele standardului ISO/TS 22163 și ISO 19011
 • Tehnica și metodologia de audit.

Beneficii operaționale și de business

 • Asigurarea unei mai mari transparențe și încredere din partea stakeholderilor, o mai mare vizibilitate în piață și o creștere a reputației;
 • Încurajarea creșterii organice la nivel internaţional, crescând oportunitățile de business;
 • Reducerea de timp potențială în cazul auditurilor de secundă parte;
 • Creșterea performanței organizaționale prin creșterea angajamentului la nivel managerial, întărirea comunicării interne, înțelegerea rolurillor și responsabilităților, adaptarea principiilor ISO/TS 22163 la nivelul organizației, auditare internă și monitorizare periodică;
 • Diminuarea riscurilor datorată faptului că urmărește asigurarea conformității cu cerințele unui standard recunoscut de autorități de reglementare;
 • Reducerea pierderilor prin diminuarea non-calității.

Durată

3 zile

Cost

300 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România