Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Auditor intern calitate și siguranța alimentului conform ISO 9001:2015-ISO 22000:2018

Se adresează

Persoanelor din cadrul unei organizaţii certificate sau în curs de certificare conform ISO 22000:2018-ISO 9001:2015. Persoanelor care efectuează/vor efectua audituri interne în cadrul organizaţiei sau la furnizor, reprezentanţilor managementului pentru siguranţă / calitate, echipei de siguranţa alimentului. Responsabililor de proces, şefilor de compartimente.

Obiective

Cursul vizează pregătirea pentru:

  • Verificarea modului de implementare a cerinţelor standardelor ISO 9001:2015 & 22000:2018 prin efectuarea auditurilor interne.  Modul de integrare a standardelor, pornind de la abordarea bazată pe risc şi coroborând cu principiile HACCP şi Anexa SL- High-level structure sunt elemente urmărite;
  • Aplicarea principiilor auditului, inclusiv abordarea bazată pe risc în toate etapele auditului;
  • Aplicarea tehnicilor şi metodologiilor de audit conform ISO 19011:2018, utilizarea metodelor de audit și eșantionarea;
  • Programarea anuală, planificarea auditului, desfășurarea și stabilirea concluziilor;
  • Formularea neconformităților și prezentarea rezultatelor.

Beneficii operaţionale şi de business

  • Cresterea încrederii clienţilor, a investitorilor, a publicului şi a comunităţii prin demonstrarea implicării  şi angajamentului referitor la calitate şi siguranţa alimentului, în contextul în care cerinţele clienţilor şi ale autorităţilor sunt în creştere;

Durată

3 zile

Cost

290 Euro

Criterii de acces

Condiţie prealabilă de participare la acest curs: recomandată, o bună cunoaştere a principiilor sistemelor de management şi a standardelor de referinţă ISO 9001:2015, ISO 22000:2018.

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România