Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Auditor Intern privind managementul energiei ISO 50001:2018

SUSTENABILITATE

ENERGIE

 

Se adreseaza:

Cursul de Auditor intern ISO 50001:2018 se adresează:

Persoanelor care sunt implicate în gestiunea proceselor de menținere a sistemelor de management certificate în organizatie, cei care vor constitui echipa de audit intern privind sistemul de management al energiei cf. ISO 50001, persoane din zone organizaționale cu un puternic impact din perspectiva consumurilor semnificative de energie, alte persoane interesate în păstrarea competitivității companiei prin controlul costurilor și îndeplinirea cerințelor legislative- ingineri și persoane din middle și top management.

Obiective:

Cursul de Auditor intern ISO 50001:2018 îşi propune să furnizeze cunoştinţe şi abilităţi privind:

• planificarea, efectuarea auditurilor interne şi raportarea rezultatelor acestora, de asemenea dobândirea cunoștintelor și abilităților privind metodele și tehnicile de audit;

• evaluarea premiselor îmbunătățirii continue privind performanța energetică în cadrul organizațiilor prin evaluarea:

– implicării managementului,

– abordării bazate pe risc (identificarea factorilor care pot determina abateri) și a abordării procesuale,

– stabilirii unei politici energetice cu obiective concrete și indicatori de performanță asumați pentru îmbunătățirea eficienței energetice,

– identificării zonelor cu consumuri semnificative de energie și înțelegerea elementelor ce influențează utilizarea energiei,

– modului de utilizare a resurselor și controlul în această privință,

– analizei periodice a consumului de energie, care să permită vizibilitatea în cadrul planului de investiții și îmbunătățiri;

– analiza consumului de energie în procesul de decizie pentru proiectarea și procurarea echipamentelor, materiilor prime sau serviciilor

– conformării cu legislația.

• Prezentarea elementelor comune sistemului de management al calitatii, mediului si energiei

• Aplicatii si exercitii practice.

Durata: 2 zile

Cost: 250 euro

Ce urmează? Puteți accesa, pentru completarea competențelor, cursul Aspecte de mediu și evaluare impact sau cursul  Lead auditor ISO 50001.

 

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România