Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Auditor intern securitatea informației ISO 27001:2022

ISO 27001 este un standard internațional care stabilește cerințe referitoare la Sistemul de Management al Securității informației pentru a permite unei organizații să-și evalueze riscul și a pune în aplicare măsuri adecvate pentru păstrarea confidențialității, integrității și disponibilității mijloacelor de informare.

Se adresează

Responsabililor cu securitatea informației, managerilor calitate, managerilor și specialiștilor IT, persoanelor din cadrul unei organizații certificate sau în curs de certificare conform ISO 27001 care efectuează/vor efectua audituri interne, consultanților, specialiștilor în securitate care doresc o extindere a competențelor.

Obiective

În cadrul cursului se vor urmări:

  • Prezentarea conceptelor standardului ISO 27001, modalități de implementare, tehnici de audit intern;
  • Acumularea de cunoștințe necesare pentru planificarea, raportarea și conducerea unui audit intern al sistemului de management al securității informației, stapânirea abilităților practice necesare pentru efectuarea de audituri interne eficace conform cerințelor ISO 27001, elaborarea unui program de audit eficace și selectarea metodelor de audit adecvate, utilizarea tehnicilor cum ar fi listele de verificare, diagramele de flux și alte elemente ajutatoare specifice, efectuarea auditurilor la locul de muncă care să contribuie la îmbunătățirea continuă.
  • Studii de caz, exerciții practice
  • Simulări de audit.

Beneficii operaționale și de business

  • Menținerea avantajului competitiv, fluxului de numerar, rentabilității și imaginii comerciale datorite fiabilității informației și sistemelor informatice, confidentialității, integrității și disponibilității informațiilor;
  • Respectarea cerintelor legale, statutare, de reglementare și contractuale.
  • Îmbunătățirea guvernării corporative și creșterea încrederii părților interesate, cum ar fi acționarii, clienții, consumatorii și furnizorii.

Durată

3 zile

Cost

300 Euro

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România