Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Auditor intern sistem integrat ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001

Succesul auditurilor necesită profesioniști competenți, cu o bună cunoaștere a legislației și a cerințelor standardelor de referință. Aceștia trebuie să fie capabili să planifice și să desfășoare în mod eficient o activitate menită să ofere o valoare adăugată ridicată tuturor părților implicate.

Se adresează

Organizațiilor certificate sau în curs de certificare conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018. Persoanelor  care efectuează/vor efectua audituri interne.

Obiective

Cursul îşi propune furnizarea cunostinţelor şi abilităţilor cu privire la:

 • Structura  și cerințele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018, bazate pe ciclul PDCA şi Anexa SL- High-level structure;
 • Modalitatea de integrare a sistemelor de management al calitaţii, de mediu și de sanătate si securitate ocupațională;
 • Auditarea sistemului intern în conformitate cu cerinţele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,  ISO ISO 45001:2018;
 • Auditarea noilor cerinţe referitoare la contextul organizaţional, punerea în aplicare a unei abordări bazate pe riscuri, precum şi modul în care organizaţia asigură un control eficace pe întreg ciclul de viaţă al produsului;
 • Auditarea eficienţei mecanismelor interne de consultare şi implicare a angajaţilor, din perspectiva protecţiei mediului şi sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;
 • Tehnicile şi metodologia de audit conform ISO 19011:2018. Planificarea, desfășurarea și concluzionarea auditului, întocmirea corectă a înregistrărilor auditului- plan de audit, liste de verificare, raport de audit etc.
 •  Analiza adecvării acțiunilor corective, comunicarea în timpul și la finalul auditului.
 • Studii de caz, exerciții și simulări de audit.

Beneficii operaţionale şi de business

 • Cresterea încrederii clienţilor, a investitorilor, a publicului şi a comunităţii prin demonstrarea implicării şi angajamentului referitor la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională;
 • Fiind criterii de referinţă, vă permit să vă măsuraţi progresul spre îmbunătăţirea continuă a performanţei afacerii;
 • Îmbunătățirea controlului costurilor prin conservarea materiilor prime şi a energiei dar şi prin reducerea incidentelor care atrag răspunderea, reducând astfel costurile primelor de asigurare dar şi cele operaţionale;
 • Demonstrarea respectarii cerinţelor legale, statutare, de reglementare şi contractuale;
 • Îmbunătăţirea guvernării corporative şi a reputaţiei, toate acestea fiind parte integrantă a strategiei de sustenabilitate.

Durată

3 zile

Cost

340 Euro

Criterii de acces

Se recomandă cunoaştere a principiilor sistemelor de management şi a standardelor de referinţă ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018. Puteți accesa cursurile de Auditor Intern și separat- Auditor intern ISO 9001, Auditor de mediu ISO 14001, Auditor ISO 45001.

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România