Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Managementului Riscului ISO 31000:2018

Se adresează

Persoanelor din cadrul unei organizații certificate sau în curs de certificare sisteme de management sau  ISO 31000:2018, responsabililor de proces, auditorilor interni, auditorilor externi, echipei de management al riscului, responsabili de risc, managerilor de la toate nivelurile, managerilor de proiect, consultanților sisteme de management.

Obiective

Acest training își propune să furnizeze cunoștințe și abilități privind:

 • Integrarea cu alte standarde ale sistemelor de management, pornind de la abordarea bazată pe risc și coroborând cu Anexa SL- High-level structure (avand în vedere scopul sistemului, context, lidership, planificare, operare, evaluare performanță și îmbunătățire);
 • Întelegerea principiilor de bază în Managementului Riscului, cu modificările aferente;
 • Familiarizarea cu arhitectura Managementului Riscului (persoane responsabile, roluri, raportare internă și externă) și cu limbajul specific standardului ISO 31000:2018;
 • Metoda de identificare a contextului și stabilirea strategiei  și politicilor de management al riscului prin utilizarea instrumentelor necesare, precum analiza SWOT, diagrame – parametri, etc;
 • Căi de utilizare a procedurilor de evaluare specifice precum FMEA, HACCP, CCPS, etc.
 • Metodologia de identificare și analiza a riscurilor- sistem de clasificare, proceduri utilizate, răspuns la incidente;
 • Metode de utilizare a formularelor de evaluare a riscului;
 • Cunoștinte privind înregistrarea proceselor de management al riscului.

Beneficii operaționale și de business

 • Abordarea proactiva a riscului conduce la îmbunătățiri la nivel de strategie, operațiuni și conformare reglementată sau/și voluntară;
 • Îmbunătățirea abordării la nivel strategic și operațional în legătură cu:
  • Dependența de lanțul de furnizare și de variația costurilor cu materia primă;
  • Globalizarea clienților și a piețelor, furnizorilor și produselor, ce conduce la creștere în ceea ce privește competiția dar și în ceea ce privește cerințele clienților;
  • Costurile legate de sistemul de beneficii, pensii etc;
  • Creșterea importanței acordate proprietății intelectuale;
  • Menținerea reputației care devine mult mai importantă, dar și mai vulnerabilă la mediul extern;
  • Presiunile legislative crescut;
  • Amenințări de natură politică, climatică sau a politicilor economice naționale și internaționale.

Durată

1 Zi

Cost

175 Euro

Alte informații

În vederea suplimentării competențelor, puteți accesa și cursul privind Abordarea riscurilor în ISO 9001

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România