Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Comunicarea de mediu sustenabilă: gestionare context, riscuri și oportunități

Se adresează

Reprezentanţilor managementului pentru mediu, managerilor de sisteme de management, responsabililor de mediu, personalul managerial, tehnico-economic şi administrativ implicat în activităţi de protecţie a mediului, gestionare integrată a deşeurilor, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern, auditorilor externi ISO 14001:2015, consultanţilor.

Obiective

Comunicarea de mediu este procesul de furnizare a informaţiilor, atât intern cât şi extern, cu scopul de a creşte transparenţa, conştientizarea, dar şi pentru a fi luate în considerare în luarea deciziilor.

Cursul urmareşte dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi privind:

  • identificarea informaţiilor de mediu ce sunt supuse comunicării publice în cadrul organizaţiilor;
  • politici de mediu în cadrul organizaţiilor;
  • managementul riscului de mediu şi comunicări cu privire la acesta;
  • comunicarea cu părţile interesate cu privire la iniţiative de mediu ale organizaţiei sau investiţii cu impact asupra mediului.

Beneficii operaţionale şi la nivelul companiei

  • suport în ceea ce priveşte adoptarea, la nivelul organizaţiei, a deciziilor strategice;
  • creşterea conştientizării la  nivelurile inferioare în cadrul companiei;
  • întărirea pârghiilor de control ale proceselor şi producţiei, dar şi în ceea ce priveşte impactul asupra mediului a aspectelor semnificative;
  • reducerea riscului de business, operaţional şi de conformare.

Durată

1 zi

Cost

175 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România