Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Coordonator ESD

Componentele, modulele și sistemele electronice  sunt prezente într-un număr tot mai mare de aplicații sensibile. În ciuda tuturor eforturilor de a produce modele robuste ESD, modulele și sistemele electronice sunt sensibile la descărcările electrostatice.

Bureau Veritas vă poate ajuta organizația  furnizând acest curs, sa ajute organizația să efectueze măsurători de verificare a conformității articolelor de protecție ESD conform standardelor internaționale și să evalueze rezultatele.

Se adresează

Specialistilor cu sarcini relevante pentru ESD in toate etapele procesului, asistenti ESD, maistrii, team lideri, dezvoltatori, sefi de departamente, manageri.

Obiective urmărite:

Îmbunătățirea competențelor angajaților în ceea ce privește elementele componente ale standardului IEC 61340-5-1:2016.

Tematica:

 • Noțiuni de bază
 • Prezentarea succintă a cerințelor standardului
 • Discuție despre zona protejată electrostatic (EPA), inclusiv cerințele pentru echipamentul de protecție, construcția EPA, practicile de lucru și munca pe teren
 • Sisteme de împământare și legare
 • Împământare personală
 • Verificarea conformității (testare, măsurare și audit)
 • Planul de control ESD
 • Planul de verificare a conformitatii
 • Ambalaje de protecție ESD
 • Marcare si etichetare
 • Efectuare audit intern, alte activitati de monitorizare si raportare
 • Creare instructiuni de lucru
 • Testare finala
Beneficii operaţionale şi de business
 • Evitarea pierderilor ESD în producție, pe teren, în service.
 • Reducerea costurilor analizei eșecurilor
 • Reducerea costurilor cauzate de manipularea necorespunzătoare
 • Minimizarea costurilor și eforturilor pentru reparații în cadrul garanției
 • Îmbunătățire continua a activității
Durată

3 zile

Cost

550 euro

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România