Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Evaluarea ciclului de viață al produsului

Se adresează

Reprezentanților managementului pentru mediu, responsabililor de mediu, personalul managerial, tehnico-economic şi administrativ implicat în activităţi de protecţie a mediului, gestionare integrată a deşeurilor, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern, auditorilor externi ISO 14001:2015, consultanților.

Obiective

Evaluarea ciclului de viață al unui produs reprezintă evaluarea și analizarea consecințelor acțiunii produsului asupra mediului; evaluarea urmărește produsul de la extracția și prelucrarea materiei prime, trecând prin toate fazele sale de producție, transport și distribuție, utilizare rentabilizare, întreținere și reciclare, mergând până la depozitarea finală sau până la reintegrarea sa în mediul înconjurător.

Cursul urmărește dobândirea de cunoștințe de abilități privind:

  • elemente teoretice privind managementul de mediu, dar și detalii cu privire la identificarea și analiza punctelor cheie din ciclul de viață al produselor și proceselor;
  • identificarea posibilităţilor de îmbunătăţire a aspectelor de mediu ale produselor, în diverse momente ale ciclului lor de viaţă;
  • selectarea indicatorilor relevanţi de performanţă în raport cu mediul, inclusiv a metodelor de măsurare.

Beneficii operaționale și de business

  • O mai bună înțelegere a lanțurilor de aprovizionare, a utilizării și scoaterii din uz a produselor;
  • Identificarea oportunităților de îmbunătățire aduse produselor în ceea ce privește protecția mediului;
  • Măsurarea și verificarea realizărilor referitoare la îmbunătățirile sau inovațiile aduse produselor;
  • Contribuția la procesul decisional, permițând comparații între produse sau grupe de produse;
  • Cuantificarea impacturilor asupra mediului ale produselor și comunicarea acestora prin intermediul lanțului de aprovizionare;
  • Creșterea cotelor/vânzărilor pe piață prin respectarea cerințelor privind achizițiile publice;
  • Susținerea argumentărilor organizațiilor referitoare la informațiile privind protecția mediului sau la performanța produsului.

Durată

1 zi

Cost

175 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România