Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Good Manufacturing Practice (GMP+)

Se adresează

Producătorilor, traderilor, transportatorilor, tuturor celor interesaţi cu privire la conformarea cu bunele practici în producţie.

Obiective

Good Manufacturing Practice (GMP+) urmăreşte familiarizarea participanţilor cu privire la:

  • Standarde GMP+ şi legislaţie europeană în domeniu;
  • Principiile HACCP şi trasabilitatea;
  • Reguli de bune practici în producţie, colectare, comercializare, transport şi depozitare.

Beneficii operaționale și de business

  • Acces mai mare pe piaţă;
  • Accesare pieţe internationale;
  • Mărirea gradului de transparenţă şi consolidarea încrederii clienţilor.

Durată

1 zi

Cost

175 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România