Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

ISO 19433:2018 – Sistemul de management al calității destinat companiilor din lanțul de aprovizionare nuclear

ISO 19443 este primul standard armonizat la nivel internațional destinat industriei nucleare care controlează calitatea pe tot lanțul de furnizare. Acesta trateaza aspecte importante precum: importanța calității în industria nucleară, lidershipul și cultura siguranței nucleare, CGI și tratarea contrafacerilor în lantul de furnizare, alte cerințe suplimentare fata de ISO 9001.

Se adresează

Furnizorilor de produse și servicii importante pentru siguranța nucleară.

Reprezentanţilor managementului pentru calitate, responsabililor calitate, auditorilor externi ISO 9001:2015, tuturor celor interesati de noutăţile versiunii din 2018 a standardului de ISO 19433:2018 – Calitate in lantul de aprovizionare nucleara.

Obiective

Cursul trateaza subiecte precum siguranța nucleară și abordarea gradată, conducerea și cultura siguranței nucleare, precum și alte cerințe specifice pentru sectorul energiei nucleare în cadrul sistemului de management al calității, astfel incat sa produca valoare adaugata pentru oprganizatei si lantul de aprovizionare. Astfel, aceasta tematica isi propune furnizarea cunostintelor si abilitatilor cu privire la:

  • domeniul de aplicare și vocabularul standard utilizat,
  • cerintele ISO 19443 de clarificare și aplicare specifică a ISO 9001,
  • structura ISO 19433, analiza cerințelor noului standard (modificări, precizări, îmbunătățiri, scopul acestora) și impactul modificărilor asupra sistemului actual de management al calităţii (abordarea bazata pe riscuri si oportunitati, contextul organizaţional şi implicarea părţilor interesate, lidership şi cultura, controlul produselor şi serviciilor furnizate din exterior informatii documentate, imbunatatire, precum si cerintele suplimentare fata de ISO 9001);
  • concepte legate de importanța pentru securitatea nucleară și abordarea graduală a cerințelor;
  • conducerea și cultura siguranței nucleare,
  • tratarea articolelor contrafăcute, frauduloase sau suspecte (CFSI)
  • cerinte specifice (controlul riscurilor, planificare și informații documentate, realizare produs- proiectare, aprovizionare, producție efectivă, tratarea neconformitatilor) ilustrate de soluții și cazuri practice

Beneficii operaţionale şi de business

  • Creşterea încrederii clienţilor, a investitorilor, a publicului şi a comunităţii prin demonstrarea implicăriişi angajamentului referitor la calitate;
  • Fiind criteriu de referinţă, vă permite să vă măsuraţi progresul spre îmbunătăţirea continuă a performanţei afacerii dar şi cel operaţional;
  • Îmbunătăţirea guvernării corporative şi a reputaţiei, toate acestea fiind parte integrantă a strategiei de sustenabilitate.

Durată

1 zi

Cost

490 Euro

Criterii de acces

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România