Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Responsabil cu gestiunea deseurilor

Cursul urmareste dobandirea unor cunostinte si abilitati in managementul gestiunii deseurilor; insusirea cerintelor si reglementarilor nationale armonizate; obtinerea cunostintelor necesare gestionarii problematicii referitoare la deseuri.

 

Se adreseaza:

Responsabililor de mediu, tuturor celor care au responsabilitati referitoare la deseuri in organizatie.
Tuturor companiilor care genereaza sau produc deseuri (indiferent de tipul lor): agenti economici ce deruleaza activitati de comert, institutii, santiere, fabrici, ateliere, agenti economici care raspund de colecta- re/sortare/transport/procesare/tratare/reciclare/eliminare deseuri, care detin/produc.

 

Obiective- Dobandirea de cunostinte, abilitati si deprinderi privind:

• Modul de organizare a legislaţiei naţionale şi europene în domeniul gestiunii deşeurilor;
• Ordonanta de urgenta 92/2021 privind regismul deseurilor, obligaţii, atribuţii, responsabilităţi ale părţilor implicate;
• Terminologie si notiuni de interes;
• Identificarea, încadrarea şi codificarea tipurilor de deşeuri;
• Obligaţiile producătorilor (generatorilor) de deşeuri – persoane fizice, juridice şi autorităţi publice;
• Deșeurile și obligațiile la fondul de mediu;
• Întocmirea documentelor legale de evidenţă, transport şi gestiune a deşeurilor;
• Cerinţe specifice din autorizaţia de mediu legate de deşeuri (raportări către autorităţi şi modul de întocmire al acestora);
• Auditul deseurilor; Programul de prevenire si reducere a cantitatii de deseuri;
• Fluxuri speciale de deşeuri; Fişe de caracterizare pentru deşeurile periculoase;
• Controlul activităţii, contravenţiile şi sancţiunile în domeniul gestiunii deşeurilor;
• Aplicații practice.

 

Competente obtinute:

• Consilierea celorlalţi manageri/functii relevante în probleme referitoare la managementul deseurilor
• Coordonarea desfăşurării activităţilor de management al deseurilor
• Coordonarea elaborării politicilor şi programelor de management al deseurilor
• Coordonarea personalului cu atributii referitoare la managementul deseurilor
• Elaborarea strategiei privind managementul deseurilor
• Implementarea masurilor privind managementul deseurilor
• Monitorizarea sistemului de management al deseurilor
• Raportarea situatiei deseurilor gestionate catre autoritatile competente
• Imbunatatirea programului de gestiune a deseurilor

 

Beneficii operationale:

• Îmbunătăţirea controlului costurilor dar şi reducerea incidentelor care atrag răspunderea, reducând astfel costurile primelor de asigurare;
• Demonstrarea respectării cerinţelor legale, statutare, de reglementare şi contractuale;
• Imbunătăţirea guvernării corporative şi a reputaţiei, toate acestea fiind parte integrantă a strategiei de sustenabilitate.

 

Durata

16h

Cost

160 euro+TVA

 

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România