Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Responsabil / Manager FSC™

Se adresează

Responsabililor de proces, auditorilor interni, persoanelor implicate în implementarea și gestionarea cerințelor standardului de referință.

Obiective

Acest curs urmărește dobândirea de cunoștințe și abilități privind:

  • Prezentarea cerintelor FSC™, a criteriilor și dispozițiilor specifice;
  • Familiarizarea personalului responsabil pentru implementarea și gestionarea sistemului cu principiile, termenii și cerințele specific standardului FSC™.

Beneficii operaționale și de business

Standardul FSC™ se bazează pe eliberarea:

  • Unui certificat de Administrație a pădurii pentru societățile care adminsitreayă resursele forestiere;
  • Unui certificate al Lanțului de custodie pentru societățile care utilizează produse forestiere pentru atestarea trasabilității originii lemnului.

Printre beneficiile implementării acestui sistem în organizație:

  • Îmbunătățirea încrederii clienților;
  • Asigurarea unui acces îmbunătățit la piețe prin diferențieri precise a furnizorilor de încredere;
  • Protejarea resurselor forestiere;
  • Îmbunătățirea imaginii de brand.

Durată

2 zile

Cost

250 Euro

Criterii de acces

n/a

 

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România