Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

DNSH – Principii și cerințe

DNSH – Principii și cerințe
Status
Neînscris
Preț
990 RON

Ce este “DO NO SIGNIFICANT HARM”? 

Regulamentul privind instituirea Facilității de Redresare și Reziliență (RRF) prevede că nicio măsură (adică nicio reformă și nicio investiție) inclusă în Planul de Redresare și Reziliență (RRP) al unui Stat Membru nu ar trebui să conducă la vreun prejudiciu semnificativ pentru oricare dintre cele șase obiective de mediu, în sensul Articolului 17 al Regulamentului privind Taxonomia: 

  • Mitigarea schimbărilor climatice 
  • Utilizarea durabilă și protecția resurselor de apă și marine  
  • Prevenirea și controlul poluării  
  • Adaptarea la schimbările climatice  
  • Economia circulară  
  • Protecția restaurarea biodiversității și ecosistemelor 
Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România