Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Reducerea emisiilor de carbon

Reducerea emisiilor de carbon

Criza climatică va fi o problemă definitorie a anilor 2020. Toate privirile sunt îndreptate spre guverne, întreprinderi și organizații din întreaga lume, deoarece se confruntă cu o cerere crescândă de a face eforturi cât mai mari în ceea ce priveşte reducerea emisiilor de carbon.

Acționând în funcție de această cerere presantă, un număr din ce în ce mai mare de companii își stabilesc obiective ambițioase, inclusiv obiective neutre din punct de vedere climatic. Aceasta înseamnă reducerea emisiilor ori de câte ori este posibil.

Umanitatea emite în jur de 50 de miliarde de tone metrice de gaze cu efect de seră în fiecare an. Se estimează că aproape trei sferturi din aceste emisii provin din consumul de energie, ceea ce face ca îmbunătățirea gestionării energiei să fie cheia reducerii emisiilor și reducerea procentului schimbărilor climatice. Pentru companiile care doresc să aducă o contribuție semnificativă în lupta împotriva schimbărilor climatice, efectuarea auditurilor energetice țintite sau implementarea unui sistem de management al energiei (ENMS) la nivelul întregii companii este adesea cel mai bun loc pentru a începe.

Bureau Veritas vine în ajutorul organizaţiilor, prin furnizarea de audituri, cursuri (https://bvtraining.ro/managementul-de-mediu/), instruiri și verificarea stocurilor / urmelor de carbon și rapoarte privind progresele realizate spre obiectivele lor. De asemenea, validăm și verificăm inițiativele de compensare și eliminare, dovedind legitimitatea creditelor de carbon.

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România