FMEA Elemente fundamentale

Reduceri!

FMEA Elemente fundamentale

450.00 lei

Diploma de absolvire bilingvă, care atestă dobândirea de cunoştinţe şi competenţe in ceea ce priveste efectuarea cursului FMEA- Elemente fundamentale.

Categorie: Product ID: 15192

Descriere

Cursul de FMEA (AIAG & VDA) ed.2019 îşi propune să furnizeze cunoştinţe şi abilităţi privind:
• Scopul aplicării FMEA în cadrul proceselor de producție ale organizațiilor, familiarizarea cu acest instrument de bază în managementul proiectelor, al mentenanței și al calității;
• Înțelegerea importanței unei analize preventive și sistematice a noului produs;
• Conceptele generale și cu terminologia;
• Aplicarea instrumentului FMEA: analiza modurilor potențiale de defectare sau a produsului sau procesului.
• Diferențele dintre caracteristicile FMEA în ceea ce privește proiectarae și producția
• Faze și procese pentru a construi și a conduce un FMEA
• Informații de intrare necesare și structura echipei
• Incorporarea FMEA în sistem
• Gestiunea caracteristicilor speciale
• Interacțiunea FMEA cu managementul cerințelor, procesul de eliminare al defectelor (de exemplu, 8D) și planificarea inspecției (DVP)

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România