Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Mediu

ISO 14001:2015 face parte dintr-o serie de standarde internationale aplicabile oricărei organizaţii din orice loc din lume, referitoare la managementul mediului.

Pe baza ciclului Plan-Do-Check-Act (Planifică-Execută-Verifică-Acţionează) şi coroborând cu Anexa SL- High-level structure (ce are în vedere scopul sistemului, contextual organizaţiei, lidershipul, planificarea, operarea, evaluarea performentei şi îmbunătăţirea), ISO 14001-2015 specifică cele mai importante cerinţe pentru identificarea, controlul şi monitorizarea aspectelor de mediu ale oricărei organizaţii, precum şi cerinţele referitoare la modalitatea de gestiune, evaluarea performanţei şi de îmbunătăţire a întregului sistem.

Audit de deseuri
Audit de deseuri

Se adreseaza: Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa se califice sau sa-si perfectioneze cunostintele in ceea ce priveste efectuarea auditului de deseuri, să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate. Responsabili cu managementul deseurilor, responsabili de mediu, auditori interni, manageri ai sistemului de mediu. Tematica cursului:Citește mai mult

Manager de mediu
Manager de mediu

Se adreseaza: Cursul de Responsabil de mediu se adresează tuturor celor interesați sa gestioneze procese de mediu, titularilor de activități autorizabile din punct de vedere al protecției mediului precum și agenților economici care generează deșeuri industriale. Auditorilor de mediu, tuturor persoanelor cu atributii in domeniul protectiei mediului.   Tematica: • Cadru legislativ national si europeanCitește mai mult

Responsabil cu gestiunea deseurilor
Responsabil cu gestiunea deseurilor

Cursul urmareste dobandirea unor cunostinte si abilitati in managementul gestiunii deseurilor; insusirea cerintelor si reglementarilor nationale armonizate; obtinerea cunostintelor necesare gestionarii problematicii referitoare la deseuri.   Se adreseaza: Responsabililor de mediu, tuturor celor care au responsabilitati referitoare la deseuri in organizatie. Tuturor companiilor care genereaza sau produc deseuri (indiferent de tipul lor): agenti economici ceCitește mai mult

Responsabil cu managementul energiei cf. ISO 50001:2018
Responsabil cu managementul energiei cf. ISO 50001:2018

Standardul ISO 50001:2018 specifică cerințele pentru crearea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem de management energetic (SME). Acest curs vă oferă o vedere de ansamblu și o înțelegere generală a cerințelor ISO 50001:2018. Se adresează Reprezentanţilor managementului pentru mediu, managerilor de sisteme de management, managerilor energetici, responsabililor de mediu, consultanţilor. Obiective Cursul are drept obiective:Citește mai mult

ISO 14001:2015 Cerinte pentru implementare
ISO 14001:2015 Cerinte pentru implementare

Cursul se adreseaza persoanelor care doresc să se informeze în domeniul managementului de mediu, responsabililor de mediu,  responsabili activități cu impact asupra mediului, responsabili cu gestiunea deșeurilor.  Poat efi accesat de asemenea și de persoane implicate în monitorizarea şi raportarea de mediu; auditori și consultanți de mediu.Citește mai mult

Auditor intern de mediu ISO 14001
Auditor intern de mediu ISO 14001

Se adreseaza persoanelor care deţin cunoştinţe în domeniul managementului de mediu, responsabililor de mediu, reprezentanţilor managementului…Citește mai mult

Auditor intern sistem integrat ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001
Auditor intern sistem integrat ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001

Se adreseaza auditorilor interni, companiilor certificate ISO 9001-ISO14001-ISO45001Citește mai mult

Lead Auditor (IRCA) ISO 14001:2015
Lead Auditor (IRCA) ISO 14001:2015

Se adreseaza persoanelor din cadrul unei organizatii certificate sau in curs de certificare… Citește mai mult

Auditor de secundă parte
Auditor de secundă parte

Auditurile externe de secundă parte sunt efectuate, de obicei, de către o organizație, asupra furnizorilor săi, de aceea se mai numesc și audituri la furnizor. Scopul este utilizarea rezultatului auditului ca parte  a deciziei de cumpărare sau de menținere a colaborării. Cursul se adresează: auditorilor interni, care doresc să efectueze audituri de secundă parte, persoanelorCitește mai mult

Auditor Extern (IRCA) ISO 50001:2018
Auditor Extern (IRCA) ISO 50001:2018

Se adreseaza persoanelor care planifică şi efectuează audituri de terță parte asupra sistemului de management al energiei, alte persoane interesate în păstrarea competitivității companiei prin controlul costurilor și îndeplinirea cerințelor legislative- ingineri și persoane din middle și top management.Citește mai mult

Comunicarea de mediu sustenabilă: gestionare context, riscuri și oportunități
Comunicarea de mediu sustenabilă: gestionare context, riscuri și oportunități

Se adreseaza reprezentanţilor managementului pentru mediu, managerilor de sisteme de management, responsabililor de mediu…Citește mai mult

Evaluarea ciclului de viață al produsului
Evaluarea ciclului de viață al produsului

Se adreseaza persoanelor din cadrul unei organizatii certificate sau in curs de certificare… Citește mai mult

Identificare aspecte de mediu și evaluare impact conform  ISO 14001:2015
Identificare aspecte de mediu și evaluare impact conform ISO 14001:2015

Se adreseaza reprezentanţilor managementului pentru mediu, managerilor de sisteme de management, responsabililor de mediu, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern…Citește mai mult

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România