Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Sănătate și Securitate Ocupațională

Angajații sunt foarte importanți pentru orice organizație. Astfel încât sănătatea și climatul optim la locul de muncă devin preocupări importante și factori promordiali pentru succes.

Toate tipurile de organizaţii sunt tot mai preocupate de obţinerea şi demonstrarea performanţei corespunzătoare referitoare la Sănătatea şi siguranţa ocupațională a acţionarilor, angajaţilor, clienţilor şi altor părţi interesate, prin gestionarea pericolelor şi îmbunătăţirea efectelor benefice ale activităţilor, produselor şi serviciilor.

Legislaţia tot mai restrictivă, dezvoltarea politicilor economice, managementul resurselor umane şi alte măsuri sunt utilizate pentru a întări protecţia şi bunăstarea la locul de muncă. Creşterea generală a preocupării părţilor interesate sugerează necesitatea asumării angajamentului la toate nivelurile.

OHSAS 45001:2018 este un standard internațional care stabilește cerințele referitoare la sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale, asigurând un cadru general de gestionare a riscurilor la locul de muncă. Are la bază două mari cadre conceptuale: îmbunătățirea continuă și conformarea cu reglemetările legale, permițând astfel oricărei organizații să controleze sistemul, să cunoască toate pericolele corespunzătoare care decurg în urma operațiunilor normale și a situațiilor specifice de muncă și să își îmbunătățească performanța, prin urmărirea politicilor și obiectivelor HS, păstrându-și ca obiectiv principal crearea unui sistem de management proactiv.

Responsabil PSI

Se adreseaza: Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa se califice sau sa-si perfectioneze cunostintele in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.   Tematica cursului: • Realizarea activităților de prevenire și protecție; • Realizarea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă; • Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă; • InformareaCitește mai mult

8D Problem Solving Process
8D Problem Solving Process

8D Problem Solving Process oferă o imagine de ansamblu asupra metodelor și instrumentelor cheie pentru rezolvarea problemelor și îmbunătățirea proceselor. 8D este o metoda de analiză prin care, după detectarea unei neconformități, se identifică și se urmărește aplicarea metodelor de rezolvare și prevenire a neconformității. OBIECTIVE Înțelegerea diferenței dintre rezolvarea problemelor și îmbunătățirea proceselor PerspectivăCitește mai mult

MANAGER SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ ISO 45001:2018
MANAGER SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ ISO 45001:2018

Cursul Manager sănătate și securitate ocupațională ISO 45001:2018 urmăreşte cunoaşterea de către dumneavoastră a principiilor sistemelor de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, cunoaşterea şi înţelegerea standardelor relevante (ISO 45001), cunoaşterea reglementărilor şi legilor privind protecţia muncii, cunoaşterea tehnicilor şi metodelor de identificare şi evaluare a pericolelor şi a factorilor de risc privind sănătatea şiCitește mai mult

Cerințe ISO 45001:2018-Sistemul de management al sănătății și securității în muncă. Migrare
Cerințe ISO 45001:2018-Sistemul de management al sănătății și securității în muncă. Migrare

Se adreseaza reprezentanților cu sănătatea și securitatea ocupațională, evaluatorilor de risc, responsabililor cu situații de urgență, șefilor de lucrări…Citește mai mult

Auditor intern  ISO 45001:2018
Auditor intern ISO 45001:2018

Reprezentanților cu sănătatea și securitatea ocupațională, evaluatorilor de risc, responsabililor cu situații de urgență, șefilor de lucrări, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern…Citește mai mult

Auditor intern sistem integrat ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001
Auditor intern sistem integrat ISO 9001-ISO 14001-ISO 45001

Se adreseaza auditorilor interni, companiilor certificate ISO 9001-ISO14001-ISO45001Citește mai mult

Lead Auditor Extern (IRCA) ISO 45001:2018
Lead Auditor Extern (IRCA) ISO 45001:2018

Se adreseaza persoanelor care planifică şi efectuează audituri de terță parte asupra sistemului de management al energiei, alte persoane interesate în păstrarea competitivității companiei prin controlul costurilor și îndeplinirea cerințelor legislative- ingineri și persoane din middle și top management.Citește mai mult

Auditor de secundă parte
Auditor de secundă parte

Auditurile externe de secundă parte sunt efectuate, de obicei, de către o organizație, asupra furnizorilor săi, de aceea se mai numesc și audituri la furnizor. Scopul este utilizarea rezultatului auditului ca parte  a deciziei de cumpărare sau de menținere a colaborării. Cursul se adresează: auditorilor interni, care doresc să efectueze audituri de secundă parte, persoanelorCitește mai mult

Confined spaces/ Spatii limitate
Confined spaces/ Spatii limitate

Se adresează personalului din companiile care produc, instalează, integrează sau utilizează produse și sisteme destinate a fi utilizate în atmosfere potențial explozive.Citește mai mult

Root Cause Analysis and Problem Solving
Root Cause Analysis and Problem Solving

Specialistilor din departamentele calitate; inginerilor de proces; auditorilor interni; auditorilor externi; echipei de management al riscului..Citește mai mult

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România