Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Curs Auditor Intern ISO 22000:2018

Curs Auditor Intern ISO 22000:2018

Cerintele referitoare la siguranţa alimentară sunt în creştere. Consumatorii şi autorităţile solicită tot mai des ca alimentele pe care le consumăm să ofere niveluri de calitate şi de siguranţă înalte. În cazul în care apare o problemă, sursa erorii trebuie să fie depistată rapid, iar problema să fie rectificată.
Solicitările se adresează, în general, în primul rând comerţului cu amănuntul, însă responsabilitatea se extinde acum asupra întregului lanţ alimentar, incluzând producătorii alimentari, producătorii primari şi transportatorii.

Cursul de Auditor Intern ISO 22000:2018, se adresează reprezentanţilor managementului pentru siguranţă/calitate, echipei de siguranţă a alimentului, responsabililor de procese, precum și şefilor de compartimente.

Acesta are ca și obiective:

Dobândirea cunoştintelor şi abilităţilor necesare auditorilor interni în conformitate cu cerinţele standardului ISO 22000:2018 pentru:

  • auditarea noilor cerinte referitoare la contextul organizaţional;
  • punerea în aplicare a unei abordări bazate pe riscuri, precum şi modul în care organizaţia asigură un control eficace al pericolelor privind siguranţa alimentului pe întreg ciclul de viaţă al produsului;
  • auditarea eficienţei mecanismelor interne de consultare şi implicare a angajaţilor, din perspectiva diminuării riscurilor şi pericolelor privind siguranţa alimentului;
  • auditarea angajamentului managementului de vârf şi al conducerii;
  • aplicarea tehnicilor şi metodologiilor de audit conform ISO 19011:2018.

Solicită mai multe informaţii aici.

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România