Aprecierea si reducerea riscului la mașini și echipamente

Reduceri!

Aprecierea si reducerea riscului la mașini și echipamente

525.00 lei

Diploma de absolvire bilingvă, română- engleză, ce atestă că au dobândit cunoştinţe şi competenţe de bază în ceea ce priveste aprecierea și reducerea riscului la mașini și echipamente cf. EN ISO 12100 si ISO/TR 14121-2

Categorie: Product ID: 15399

Descriere

Acest curs oferă o serie de informatii destinate a ajuta fabricantul sau pe cel care modernizează utilaje să:

• identifice corect și complet standardele armonizate aplicabile
• identifice riscurile specifice utilajului fabricat / modernizat
• implementeze soluția tehnică care să confere prezumția completă de conformitate
• evite grețelile frecvente din proiectare ți executie
• emită corect Declaratia de conformitate, analiza de risc și setul de instrucțiuni complete, să aplice marcajul CE în mod adecvat

Beneficii operaţionale şi de business:
• Siguranța operării fără riscuri a echipamentelor fabricate.
• Eliminarea costurilor de reproiectare.
• Reducerea riscului de implicare în litigii sau acțiuni legale.
• Credibilitate în fata clienților şi o mai mare eficienţa în procesului de fabricare.

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România