Auditor Intern AS/EN 9100 – 9120

Reduceri!

Auditor Intern AS/EN 9100 – 9120

975.00 lei

Diploma de absolvire bilingva, ce atestă că au dobândit cunoştinţe şi competenţe in ceea ce priveste efectuarea cursului de Auditor Intern AS/EN 9100-9120

Categorie: Product ID: 15596

Descriere

Acest training își propune să furnizeze cunoștințe și abilități privind:

Cerințele sistemului de managemement al calității pentru industria aeronautică conform EN 9100;
Integrarea cerințelor cu High Level Structure ISO 9001, intelegerea ți diagnosticarea stadiului organizatiei raportat la cerințele standardului
Proiectare, planificare si coordonare activitatatii de auditare interna in conformitate cu cerintele standardului EN 9100 si ISO 19011:2018.
Rolurile și responsabilitățile echipei de audit;
Tehnica de audit specifica efectuarii auditurilor;
Raportarea rezultatelor
Analiza cerințelor EN 9100 și exemplificarea modului de interpretare a conformității/ neconformității;
Modul de redactare a documenației de audit- plan de audit, chestionare, raport de neconformitate, raport de audit etc.
Evaluarea premiselor îmbunatățirii continue.

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România