Auditor Intern – ISO 13485:2016 Calitatea Dispozitivelor medicale

Reduceri!

Auditor Intern – ISO 13485:2016 Calitatea Dispozitivelor medicale

675.00 lei

Diploma de absolvire bilingvă, ce atestă că au dobândit cunoştinţe şi competenţe în ceea ce privește efectuarea auditului intern conform  ISO 13485:2016 si ISO 19011:2018 cu  principalele regulamente și prevederi legislative în vigoare.

Categorie: Product ID: 15719

Descriere

Standardul ISO 13485:2016 se adresează organizațiilor implicate în proiectarea-dezvoltarea, producția, stocarea și distribuția, mentenanța și service-ul dispozitivelor medicale.

În cadrul cursului de Auditor Intern dispozitive medicale cf. ISO 13485:2016 este urmarită dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în ceea ce priveşte:

  • Prezentarea cerinţelor legale şi de reglementare în vigoare aplicabile dispozitivelor medicale
  • Includerea îmbunătățirii continue în organizația dvs. printr-un sistem de gestionare a calității dispozitivelor medicale, luînd în considerare abordarea bazată pe risc privind siguranța și performanța echipamentului
  • Structura și cerințele sistemului de management al calității dispozitivelor medicale cf. ISO 13485:2016 eficace
  • Interpretarea și aplicarea conceptele și principiile cheie ale standardului pentru procesele existente din organizația dvs
  • Realizarea auditului intern al calitatii dispozitivelor medicale cf. ISO 13485:2016, trasabilitate procesului, intocmirea inregistrarilor, incadrarea si tratarea neconformitatilor.
Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România