Auditor intern ISO 14001:2015

Auditor intern ISO 14001:2015

900.00 lei

Diplomă de absolvire, ce atestă că au dobândit cunoştinţe şi competenţe in ceea ce priveste efectuarea Auditului Intern al sistemului de sanatate si securitate in munca in conformitate cu ISO 14001:2015 si ISO 19011:2018.

Categorie: Product ID: 8244

Descriere

Cursul de Auditor intern ISO 14001:2015 îşi propune să furnizeze cunoştinţe şi abilităţi privind:

  • principiile de audit, tehnicile şi metodele utilizate pentru efectuarea auditului intern conform standardului ISO 14001;
  • planificarea, efectuarea auditurilor interne şi raportarea rezultatelor acestora;
  • utilizarea unei abordări pozitive cu privire la auditul intern, cu scopul de a adăuga valoare;
  • dezvoltarea abilităţilor de audit privind pregătirea auditului, realizarea listelor de verificare, analiza documentelor, intervievare, observare şi raportare.
  • efectuarea auditurilor interne conform cerinţelor ISO 14001:2015; se vor accentua aspectele legate de definirea contextului organizaţiei, analiza părţilor interesate, conformarea cu legislatia, implicarea managementului şi lidershipul;
  • punerea în aplicare a unei abordări bazate pe riscuri şi oportunităţi, precum şi modul în care organizaţia asigură un control eficace şi are în vedere perspectiva întregului ciclul de viaţă al produsului.
Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România