Auditor intern privind managementul energiei ISO 50001:2018

Reduceri!

Auditor intern privind managementul energiei ISO 50001:2018

625.00 lei

Diploma de absolvire atestă dobândirea de cunoştinţe şi competenţe in ceea ce priveste efectuarea Auditului Intern al sistemului de management al energiei in conformitate cu ISO 50001:2018 si ISO 19011:2018.

Categorie: Product ID: 14161

Descriere

Cursul de Auditor intern ISO 50001:2018 îşi propune să furnizeze cunoştinţe şi abilităţi privind:

 • planificarea, efectuarea auditurilor interne şi raportarea rezultatelor acestora, de asemenea dobândirea cunoștintelor și abilităților privind metodele și  tehnicile de audit;
 • evaluarea premiselor îmbunătățirii continue privind performanța energetică în cadrul organizațiilor prin evaluarea:
  • implicării managementului,
  • abordării bazate pe risc (identificarea factorilor care pot determina abateri) și a abordării procesuale,
  • stabilirii unei politici energetice cu obiective concrete și indicatori de performanță asumați pentru îmbunătățirea eficienței energetice,
  • identificării zonelor cu consumuri semnificative de energie și înțelegerea  elementelor ce influențează utilizarea energiei,
  • modului de utilizare a resurselor și controlul în această privință,
  • analizei periodice a consumului de energie, care să permită vizibilitatea în cadrul planului de investiții și îmbunătățiri;
  • analiza consumului de energie în procesul de decizie pentru proiectarea și procurarea  echipamentelor, materiilor prime sau serviciilor
  • conformării cu legislația.
 • Prezentarea elementelor comune sistemului de management al calitatii, mediului si energiei
 • Aplicatii si exercitii practice.
Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România