Auditor intern privind sanatatea si securitate in munca ISO 45001:2018

Auditor intern privind sanatatea si securitate in munca ISO 45001:2018

900.00 lei

Diplomă de absolvire, ce atestă că au dobândit cunoştinţe şi competenţe in ceea ce priveste efectuarea Auditului Intern al sistemului de sanatate si securitate in munca in conformitate cu ISO 45000:2018 si ISO 19011:2018.

Categorie: Product ID: 7947

Descriere

Cursul de Auditor intern ISO 45001:2018 îşi propune să furnizeze cunoştinţe şi abilităţi privind:

  • principiile de audit, tehnicile şi metodele utilizate pentru efectuarea auditului intern conform standardului ISO 45001;
  • utilizarea unei abordări pozitive cu privire la auditul intern, cu scopul de a adăuga valoare;
  • dezvoltarea abilităţilor de audit privind pregătirea auditului, realizarea listelor de verificare, analiza documentelor, intervievare, observare şi raportare.
  • auditarea cerinţelor legislative, a contextului organizaţional, cu implicarea părţilor interesate interne şi externe.
  • auditarea fiecărei cerinţe a standardului şi formularea de concluzii într-o manieră clară şi concisă;
  • principalele modificări ale ISO 45001:2018 (abordarea proactivă bazată pe risc, contextul organizaţional şi implicarea părţilor interesate, lideship şi implicarea managementului, controlul produselor şi serviciilor furnizate din exterior);
  • modul de adaptare a sistemul de management în conformitate cu cerinţele ISO 45001:2018, atât din punct de vedere al informaţiilor documentate cât şi al implementării conform structurii bazate pe ciclul PDCA – instrument de îmbunătățire continuă, baza sistemului de management ISO 45001:2018- care permite companiei să adopte o abordare constant preventivă pentru a asigura performanța corespunzătoare în activități care vizează menținerea sănătății și securității lucrătorilor dar si pe Anexa SL- High-level structure.
Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România