Auditor Intern securitatea informației cf. ISO 27001: 2013

Reduceri!

Auditor Intern securitatea informației cf. ISO 27001: 2013

625.00 lei

Diploma de absolvire sau participare atestă că au fost dobândite cunoştinţe şi competenţe in ceea ce priveste efectuarea Auditului intern privind securitatea informației, conform standardelor ISO 27001:2013 și ISO 19011:2018.

Categorie: Product ID: 12319

Descriere

Acest training își propune să furnizeze cunoștințe și abilități privind:

  • Cum să creezi valoare în organizație prin gestionarea riscurilor, adoptarea deciziilor, stabilirea și atingerea obiectivelor în consecință;
  • Întelegerea principiilor de bază în Managementului Riscului, a structurii standardului;
  • Familiarizarea cu arhitectura Managementului Securității informației (roluri și responsabilități, cadrul organizational, procesul de gestionare a riscului, aplicarea controalelor de securitate) și cu limbajul specific standardului ISO 27001:2013;
  • Prezentarea conceptelor standardului ISO 27001:2013, modalități de implementare, tehnici de audit intern;
  • Acumularea de cunoștințe necesare pentru planificarea, raportarea și conducerea unui audit intern al sistemului de management al securității informației, stapânirea abilităților practice necesare pentru efectuarea de audituri interne eficace conform cerințelor ISO 27001, elaborarea unui program de audit eficace și selectarea metodelor de audit adecvate, utilizarea tehnicilor cum ar fi listele de verificare, diagramele de flux și alte elemente ajutatoare specifice, efectuarea auditurilor la locul de muncă care să contribuie la îmbunătățirea continuă.
Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România