Cerințe privind managementul riscului cf. ISO 31000:2018

Reduceri!

Cerințe privind managementul riscului cf. ISO 31000:2018

480.00 lei

Diploma de absolvire sau participare, ce atestă că au dobândit cunoştinţe şi competenţe in ceea ce priveste Gestiunea  riscului cf. ISO 31000:2018- Cerințe și linii directoare.

Categorie: Product ID: 11921

Descriere

Acest training își propune să furnizeze cunoștințe și abilități privind:

  • Cum să creezi valoare în organizație prin gestionarea riscurilor, adoptarea deciziilor, stabilirea și atingerea obiectivelor  în consecință;
  • Întelegerea principiilor de bază în Managementului Riscului,  a structurii standardului;
  • Familiarizarea cu arhitectura Managementului Riscului (roluri și responsabilități,  cadrul organizational, procesul de gestionare a riscului) și cu limbajul specific standardului ISO 31000:2018;
  • Înțelegerea guvernanței și a lidershipului în gestiunea riscurilor la toate nivelurile;
  • Metode de identificare a contextului  și stabilirea strategiei  și politicilor de management al riscului prin utilizarea instrumentelor necesare, precum analiza SWOT, diagrame – parametri, etc;
  • Căi de utilizare a procedurilor de evaluare specifice precum  HAZOP, FMEA, HACCP, Diagrama Ishikawa, etc.
  • Modalitati de tratare a riscului în ISO 31000:2018
  • Cunoștinte privind înregistrarile proceselor de management al riscului.
Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România