Managementul continuitatii afacerii cf. ISO 22301:2019

Reduceri!

Managementul continuitatii afacerii cf. ISO 22301:2019

480.00 lei

Diploma de absolvire, sau participare, emisă bilingv româna engleză, atestă că au dobândit cunoştinţe şi competenţe în ceea ce privește cerințele sistemului de management al continuității activității.

Categorie: Product ID: 11695

Descriere

Conținutul cursului:

Acest training își propune să furnizeze cunoștințe și abilități privind:

  • Integrarea cu alte standarde ale sistemelor de management, pornind de la abordarea bazată pe risc și coroborând cu Anexa SL- High-level structure
  • Înțelegerea conceptelor cheie de continuitate a activității
  • Introducerea managementul continuității afacerii în organizație
  • Cerințele ISO 22301:2019
  • Identificarea funcțiior critice ale afacerii și potențialele perturbări.
Telefon: (+40) 21 3183800
Mobil: (+40) 753 185956
Splaiul Unirii 165
București, România