ISO 14001:2015 Cerinţe pentru implementare

Reduceri!

ISO 14001:2015 Cerinţe pentru implementare

400.00 lei

Diploma de absolvire, bilingva, care atestă dobândirea de cunoştinţe şi competenţe in ceea ce priveste efectuarea Auditului Intern al sistemului de management al energiei in conformitate cu ISO 14001:2015 si ISO 19011:2018.

Categorie: Product ID: 14584

Descriere

Cursul de ISO 14001- Cerințe pentru implementare îşi propune să furnizeze cunoştinţe şi abilităţi privind:

• Conceptele cheie, principiile și structura ISO 14001
• Termenii și definițiile utilizate
• Recunoașterea cadrelor tipice pentru implementarea ISO 14001 după ciclul PDCA
• Principalele cerințe ale ISO 14001
• Interpreterea conceptelor cheie și a cerințelor ISO 14001 din perspectiva implementării
• Identificarea beneficiilor specifice unei organizații în legătură cu implementarea unui sistem de management eficient
• Efectuarea unei revizuiri a liniei de bază a poziției actuale a unei organizații în ceea ce privește ISO 14001

Beneficii operaţionale şi de business:

• Îmbunătăţirea controlului costurilor prin ținerea sub control a aspectelor de mediu dar şi prin reducerea incidentelor care atrag răspunderea, reducând astfel costurile primelor de asigurare;
• Demonstrarea respectării cerinţelor legale, statutare, de reglementare şi contractuale ;
• Îmbunătăţirea guvernării corporative şi a reputaţiei, toate acestea fiind parte integrantă a strategiei de sustenabilitate.

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România