Responsabil cu energia cf. ISO 50001:2018

Reduceri!

Responsabil cu energia cf. ISO 50001:2018

750.00 lei

diploma de absolvire, ce atestă că au dobândit cunoştinţe şi competenţe in ceea ce priveste cerintele sistemului de management al energiei in conformitate cu ISO 50001:2018 si ISO

Categorie: Product ID: 19658

Descriere

Cursul are drept obiective:
• dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi despre modul de coordonare şi organizare a unui sistem de management al energiei în conformitate cu noile cerinţe;
• introducerea modelului Plan-Do-Check-Act (PDCA) și gândirea pe bază de risc în procesele sistemului de management;
• cultura privind managementul energiei in organizatie;
• prezentarea noutăţilor, furnizarea înţelegerii asupra schimbărilor aduse de versiunea ISO 50001:2018, prezentarea metodelor de evaluare şi determinare a sistemului de management al energiei şi stabilirea obiectivelor în conformitate cu noile reglementări;
• prezentarea modului de adaptare al sistemul de management al companiei în conformitate cu cerinţele ISO 14001:2015, atât din punct de vedere al informaţiilor documentate cât şi al implementării;
• politici, roluri si responsabilitati
• măsurători energetice și achiziția datelor- Evaluarea datelor caracteristice energiei, crearea unui plan de acțiune și evaluarea unor exemple practice
• eficiența energetică – concepte de bază, generarea energiei și instalații de generare, precum și domenii industriale importante în consumul de energie
• documentarea sistemului de management al energiei, implementarea și controlul proceselor relevante energetic, achiziția de energie și gestionarea furnizorilor
• pregătire cu ajutorul unor exemple practice tipice
• auditul intern și analiza managementului.

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România