Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Root Cause Analysis

Root Cause Analysis
Status
Neînscris
Preț
̶6̶5̶0̶/̶ 525 RON


Obiectiv:

Cum rezolvați o problemă? Folosind soluții rapide și ușoare sau o metodologie structurată? Prea des, organizațiile tind să caute soluții rapide la o problemă fără să abordeze în mod adecvat cauza de bază. Pentru a combate aceste probleme, echipele pot utiliza diferite metode și instrumente. Vizualizând mai întâi o problemă ca o oportunitate de îmbunătățire, echipa poate apoi să identifice cauza sau cauzele principale ale problemei și să implementeze soluții pentru a preveni reapariția problemei.
Acest program oferă o imagine de ansamblu asupra metodelor și instrumentelor cheie pentru rezolvarea problemelor și îmbunătățirea proceselor. Creează cunoștințe care stau la baza și delegă încredere pentru a aplica instrumente la nivel de activitate.
Analiza cauzelor este o metodă de rezolvare a problemelor, utilizată pentru a identifica cauzele principale ale defecțiunilor sau problemelor. Un anumit factor este considerat principala cauză atunci când eliminarea din secvența de eroare a problemei previne repetarea evenimentului final nedorit.


Durata: 8 ore (flexibil)

Metodă de studiu: e-learning


Adresabilitate


Responsabili de proces; auditorilor interni; auditorilor externi; echipei de management al riscului, managerilor de la toate nivelurile, specialiștilor interni s-au implicat în activități și proiecte de îmbunătățire continuă a performanței și a calității; membri ai departamentelor calitate, mediu, continuous improvement, tehnic, executie, dar nu numai, managerilor de proiect, consultantilor.


Continutul cursului:


Acest training îşi propune să furnizeze cunoştinţe şi abilităţi privind:
• Descrierea diferenței dintre rezolvarea problemelor și îmbunătățirea proceselor
• Înțelegerea metodelor cheie disponibile pentru rezolvarea problemelor și îmbunătățirea proceselor si selectare celor mai adecvate
• Intelegerea importanței creării de echipe pentru rezolvarea problemelor și îmbunătățirea acestora procese
• Principalele metode şi instrumente capabile să ghideze acţiunile şi să îmbunătăţească performanţa tehnică şi economică a organizaţiei, precum analiza SWOT, PDCA, 8D, 5 why, Histograma, Ishikawa, metoda Pareto
• Definiția problemei / oportunității
• Măsurarea performanței curente
• Analiza cauzelor
• Susținerea îmbunătățirilor
• Echipele de soluționare a problemelor și de îmbunătățire a proceselor
• Stabilirea planurilor de actiune.

Beneficii operaţionale şi de business:
• Îmbunătăţiri la nivel de strategie, operaţiuni şi conformare reglementată sau/şi voluntară;
• Creşterea gradului de satisfacţie al clienţilor şi eficienţa internă prin îmbunătăţire la nivelul proceselor.

Modalitate de testare: Test tip grilă


Finalizare: diploma de absolvire bilingvă, română- engleză, ce atestă că au dobândit cunoştinţe şi competenţe de bază în ceea ce priveste analiza cauzelor problemelor.

Asistență: permanent pe email

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România