Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Aprecierea si reducerea riscului la mașini și echipamente

Aprecierea si reducerea riscului la mașini și echipamente
Status
Neînscris
Preț
̶7̶7̶5̶ ̶l̶e̶i̶ / 525


Nivel:

De bază


Obiectiv:

Facilitarea integrării de către fabricanţii / modificatorii de utilaje a cerinţelor de sănătate si securitate in muncă precum si a celor referitoare la documentaţie din Directiva 2006/42/EC si standardele armonizate Machinery

Durata:

8 ore (flexibil)


Metodă de studiu:

e-learning

Nota: Prezentul curs poate fi urmat şi în sală de curs fizică/webinar, asistat de trainer.

Solicită aici prezenta trainerilor noștri la tine în organizație, pentru un curs personalizat.


Adresabilitate


Majoritatea fabricanților de echipamente de muncă (utilaje) se confruntă cu problema lipsei de experiență în cunoașterea și interpretarea prevederilor Directivei 2006/42/EC. De asemenea specialiștii companiilor care fabrică sau modernizează utilaje sunt foarte puțin familiari cu cerințele referitoare la sănătate și securitate ale celor aproximativ 920 de standarde armonizate Machinery (a caror respectare conferă prezumția de conformitate).
Cursul de “Aprecierea si reducerea riscului la mașini și echipamente” se adresează:
Specialiștilor din cadrul companiilor care fabrică sau modernizează utilaje, responsabililor cu mentenanța, ingineri de mentenanță, ingineri de proiect, ingineri de proces, responsabili cu sănătatea și securitatea în muncă care doresc să obțină competențe de bază în ceea ce priveste aprecierea și reducerea riscului la mașini și echipamente cf. EN ISO 12100 si ISO/TR 14121-2.


Continutul cursului:


Acest curs oferă o serie de informatii destinate a ajuta fabricantul sau pe cel care modernizează utilaje să:

• identifice corect și complet standardele armonizate aplicabile
• identifice riscurile specifice utilajului fabricat / modernizat
• implementeze soluția tehnică care să confere prezumția completă de conformitate
• evite grețelile frecvente din proiectare ți executie
• emită corect Declaratia de conformitate, analiza de risc și setul de instrucțiuni complete, să aplice marcajul CE în mod adecvat

Beneficii operaţionale şi de business:


• Siguranța operării fără riscuri a echipamentelor fabricate.
• Eliminarea costurilor de reproiectare.
• Reducerea riscului de implicare în litigii sau acțiuni legale.
• Credibilitate în fata clienților şi o mai mare eficienţa în procesului de fabricare.

Modalitate de testare:

Test tip grilă


Finalizare:

diploma de absolvire bilingvă, română- engleză, ce atestă că au dobândit cunoştinţe şi competenţe de bază în ceea ce priveste aprecierea și reducerea riscului la mașini și echipamente cf. EN ISO 12100 si ISO/TR 14121-2

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România