Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Auditor Intern AS/ EN 9100-9120

Auditor Intern AS/ EN 9100-9120
Status
Neînscris
Preț
̶1̶4̶0̶0̶ / 975 lei

Durata:

24 ore, flexibil


Metodă de studiu:

e-learning

Nota: Prezentul curs poate fi urmat şi în sală de curs fizică/webinar, asistat de trainer. Vezi condiţii şi detalii, accesând linkul de mai jos:

https://bvtraining.ro/courses/auditor-intern-as-en-9100-9120/

Solicită aici prezenta trainerilor noștri la tine în organizație, pentru un curs personalizat.


Începere

disponibilitate 24/7, de oriunde te-ai afla


AdresabilitateStandardele AS/EN 9100-9120 sunt bazate pe ISO 9001 și dezvoltate de către International Aerospace Quality Group-IAQG, entitate recunoscută în întreaga lume la nivel de industrie și poate constitui o parte esențială în obținerea licențelor de activitate la nivel de industrie aerospațială și de apărare, elaborate de părțile interesate cu scopul de a îmbunătăți calitatea și a asigura structura producătorilor si al altor companii in lantul de furnizare


Cursul de Auditor Intern AS/EN 9100-9120 se adresează persoanelor din cadrul unei organizații certificate sau în curs de certificare conform AS/EN 9100-9120 este auditat secundă parte sau care activează în domeniul proiectării, producției, distribuției, întreținerii și reparațiilor apartinând sectorului aerospațial sau de apărare; reprezentanților / responsabililor din domeniul managementului.


Conținutul cursului:


Cursul de Auditor Intern AS/EN 9100-9120 îşi propune să furnizeze cunoştinţe şi abilităţi privind:

 • Cerințele sistemului de managemement al calității pentru industria aeronautică conform AS/EN 9100-9120;
 • Integrarea cerințelor cu High Level Structure ISO 9001, intelegerea ți diagnosticarea stadiului organizatiei raportat la cerințele standardului
 • Principiile sistemului de management;
 • Cerinţele sistemului de managemement al calității pentru industria aeronautică conform AS/EN 9100/9120;
 • Rolurile și responsabilitățile echipei de audit;
 • Tehnica de audit specifica efectuarii auditurilor;
 • Raportarea rezultatelor
 • Analiza cerințelor AS/EN 9100/9120 și exemplificarea modului de interpretare a conformității/ neconformității;
 • Modul de redactare a documenației de audit- plan de audit, chestionare, raport de neconformitate, raport de audit etc.
 • Evaluarea premiselor îmbunatățirii continue.

Beneficii operaţionale şi de business:

 • Asigurarea unei mai mari transparențe și încredere din partea stakeholderilor, o mare mare vizibilitate în piață și o creștere a reputației;
 • Încurajarea creșterii organice la nivel international, crescând oportunitățile de business;
 • Reducerea de timp potențială în cazul auditurilor de secundă parte;
 • Creșterea performanței organizaționale prin creșterea angajamentului la nivel managerial, întărirea comunicării interne, înțelegerea rolurillor și responsabilităților, adaptarea principiilor AS/EN 9100/9120 la nivelul organizației, auditare internă și monitorizare periodică;
 • Diminuarea riscurilor datorată faptului că urmărește asigurarea conformității cu cerințele unui standard recunoscut de autorități de reglementare;
 • Reducerea pierderilor prin diminuarea non-calității.

Modalitate de testare:

Test tip grilă


Finalizare

Diploma de absolvire bilingvă, care atestă dobândirea de cunoştinţe şi competenţe in ceea ce priveste efectuarea cursului de Auditor Intern AS/EN 9100-9120.


Asistență: permanent pe email

Curs online Content

Expandează tot
Conținut Lecție
0% Finalizată 0/1 Pași
Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România