Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Cursuri de intruire privind Directiva Machinery

Cursuri de intruire privind Directiva Machinery

În domeniul Machinery, Bureau Veritas Training vă oferă cursuri de instruire in-house pentru:


APLICAREA CORECTĂ A DIRECTIVEI MACHINERY (2006/42/EC).


Majoritatea fabricanților de echipamente de muncă (utilaje) se confruntă cu problema lipsei de experiență în cunoașterea și interpretarea prevederilor Directivei 2006/42/EC. De asemenea, specialiștii companiilor care fabrică sau modernizează utilaje sunt foarte puțin familiari cu cerințele referitoare la sănătate și securitate ale celor aproximativ 920 de standarde armonizate Machinery (a caror respectare conferă prezumția de conformitate). Prin acest training oferit de Bureau Veritas Romania, vă veți dezvolta abilitățile în privința:

 • înțelegerii rolurilor ce revin diverselor entități în respectarea cerințelor legale
 • aplicării celor mai importante dintre cele peste 900 de standarde armonizate machinery
 • abordării corecte a procesului de certificare CE
 • realizării metodice a analizei de risc machinery
 • alegerii soluțiilor tehnice prin calcul și utilizarea tabelelor specifice.

Alte servicii oferite de Bureau Veritas România în acest domeniu:
INSPECŢII, VERIFICĂRI ŞI EVALUĂRI UTILAJE NOI


Reprezentând facilitarea obţinerii de către producător a conformităţii cu Directiva 2006/42/EC (marcajul CE – paşaport către pieţele din UE), prin implicarea noastră ca organism independent, imparțial și competent. Acest serviciu include:

 • Verificarea dosarului tehnic de construcţie al maşinii
 • Inspecţia maşinii
 • Evaluarea conformităţii cu dosarul tehnic de construcţie aprobat şi dacă maşina poate fi utilizată în condiţii de siguranţă.
 • Verificarea aplicării corespunzătoare a standardelor.
 • Realizarea examinărilor şi a testelor corespunzătoare pentru verificarea conformităţii maşinilor cu cerinţele de sănătate şi de siguranţă aplicabile
INSPECŢII, VERIFICĂRI ŞI EVALUARI UTILAJE ÎN FUNCŢIONARE (SAU ACHIZIŢIONATE SECOND-HAND)


Asigurându-vă ca echipamentele de lucru pe care le utilizează angajații dv. îndeplinesc cerințele de sănătate şi de siguranţă stipulate în Directiva 2009/104/EC, referitoare la obligațiile angajatorului. Evaluarea conform acestei directive este obligatorie pentru toate mașinile care sunt reinstalate pe un alt amplasament.

ASISTENŢĂ ÎN APLICAREA CORECTĂ A DIRECTIVEI MACHINERY (2006/42/EC)


Constând în facilitarea integrării de către fabricanţii / modificatorii de utilaje a cerinţelor de sănătate si securitate in muncă precum si a celor referitoare la documentaţie din Directiva 2006/42/EC si standardele armonizate Machinery – la aplicaţii concrete. Acest serviciu include asistența dv. în:

 • identificarea standardelor armonizate aplicabile
 • realizarea analizei de risc conform EN ISO 12100
 • întocmirea Declarației de Conformitate CE și realizarea marcajului (plăcuței) CE
 • compilarea dosarului tehnic cu documentele cerute prin directivă.

Pentru serviciile de training oferite de Bureau Veritas Romania, click aici.

Pentru serviciile departamentului Industrie – Directiva Machinery, click aici.

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România