Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

APQP (Advanced Planning and Product Quality Control) & PPAP (Plan Approval Process & Products)

Se adresează

Reprezentanților managementului pentru calitate, responsabililor calitate, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern, auditorilor externi, top management, managerilor de proiect, șefilor de compartimente și personalul tehnic.

Obiective

Prezentul curs permite participanților să dobândească cunoștințele și abilitățile necesare pentru:

  • a se familiariza cu cerințele și tehnicile analitice APQP & PPAP.

Beneficii operaționale și de business

  • Creșterea performanței organizaționale prin creșterea angajamentului la nivel managerial, întărirea comunicării interne, înțelegerea rolurillor și responsabilităților, auditare internă și monitorizare periodică;
  • Diminuarea riscurilor reducerea pierderilor prin diminuarea non-calității.

Durată

1 zi

Cost

250 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România