Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

QHSE- CALITATE, MEDIU, SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE

Responsabil PSI

Se adreseaza: Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa se califice sau sa-si perfectioneze cunostintele in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.   Tematica cursului: • Realizarea activităților de prevenire și protecție; • Realizarea semnalizării de securitate și/sau de sănătate la locurile de muncă; • Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă; • InformareaCitește mai mult

Audit de deseuri
Audit de deseuri

Se adreseaza: Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa se califice sau sa-si perfectioneze cunostintele in ceea ce priveste efectuarea auditului de deseuri, să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate. Responsabili cu managementul deseurilor, responsabili de mediu, auditori interni, manageri ai sistemului de mediu. Tematica cursului:Citește mai mult

Manager de mediu
Manager de mediu

Se adreseaza: Cursul de Responsabil de mediu se adresează tuturor celor interesați sa gestioneze procese de mediu, titularilor de activități autorizabile din punct de vedere al protecției mediului precum și agenților economici care generează deșeuri industriale. Auditorilor de mediu, tuturor persoanelor cu atributii in domeniul protectiei mediului.   Tematica: • Cadru legislativ national si europeanCitește mai mult

Responsabil cu gestiunea deseurilor
Responsabil cu gestiunea deseurilor

Cursul urmareste dobandirea unor cunostinte si abilitati in managementul gestiunii deseurilor; insusirea cerintelor si reglementarilor nationale armonizate; obtinerea cunostintelor necesare gestionarii problematicii referitoare la deseuri.   Se adreseaza: Responsabililor de mediu, tuturor celor care au responsabilitati referitoare la deseuri in organizatie. Tuturor companiilor care genereaza sau produc deseuri (indiferent de tipul lor): agenti economici ceCitește mai mult

Manager calitate
Manager calitate

Managerul al sistemului de management al calitatii are capacitatea de a implementa sisteme de management al calitatii in conformitate cu orice standard de referinta in managementul calitatii (ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 19433, AS/ EN 9100 etc.).   Se adreseaza • Responsabililor cu managementul calitatii in organizatii • Persoanelor fizice ce doresc sa devina specialistiCitește mai mult

Regulamentele REACH si CLP- Cerințe și implementare eficientă
Regulamentele REACH si CLP- Cerințe și implementare eficientă

Adresabilitate Cursul se adresează responsabililor de mediu şi/sau responsabililor HSE, inspectori SSM, personalului tehnic cu atribuţii in clasificarea şi etichetarea substanţelor periculoase, persoanelor responsabile cu întocmirea și actualizarea fişelor cu date de securitate, persoane care desfașoară activități legate de utilizarea produselor chimice, receptia produselor, sefi depozit, laboranți etc.   Obiective Cursul are drept obiectiv calibrareaCitește mai mult

Root Cause Analysis
Root Cause Analysis

Se adreseaza   Responsabililor de proces; auditorilor interni; auditorilor externi; echipei de management al riscului, managerilor de la toate nivelurile, specialiștilor interni s-au implicat în activități și proiecte de îmbunătățire continuă a performanței și a calității; membri ai departamentelor calitate, mediu, continuous improvement, tehnic, executie, dar nu numai, managerilor de proiect, consultantilor.   Obiective AcestCitește mai mult

RESPONSABIL GESTIUNE COVID
RESPONSABIL GESTIUNE COVID

Se adresează angajatorilor, consultanţilor pentru igienă, sănătate şi securitate în muncă; responsabililor SSM, manageri HS, tuturor celor implicaţi în gestiune măsurilor anti-Covid. Obiective Obiectivul cursului de Responsabil Gestiune COVID este acela de a aprofunda cunoștințele, abilitățile și responsabilitățile celor care desfășoară funcții de coordonare pentru implementarea măsurilor de prevenire și control a infectării cu Covid-19Citește mai mult

Investigarea incidentelor si analiza cauzelor potentiale
Investigarea incidentelor si analiza cauzelor potentiale

Se adresează Responsabililor HSE, Responsabililor de sistem QHSE, managerilor, coordonatorilor de departamente, etc. Cum rezolvați o problemă? Folosind soluții rapide și ușoare sau o metodologie structurată? Prea des, organizațiile tind să caute soluții rapide la o problemă fără să abordeze în mod adecvat cauza de bază. Pentru a combate aceste probleme, echipele pot utiliza diferiteCitește mai mult

Specialist în controlul documentelor
Specialist în controlul documentelor

Se adresează Specialiştilor în controlul documentelor,  responsabililor de cunoştinţe ai organizaţiilor, responsabililor cu gestiunea aplicațiilor de păstrare în comun a documentelor și înregistrărilor, membriilor departamentelor de calitate, mediu, SSM, inginerilor şi responsabililor de proces, responsabililor cu arhivarea documentelor. Cursul îşi propune să furnizeze cunoştinţe şi abilităţi necesare asigurarii gestiunii informatiilor documentate privind sistemul integrat deCitește mai mult

Responsabil cu managementul energiei cf. ISO 50001:2018
Responsabil cu managementul energiei cf. ISO 50001:2018

Standardul ISO 50001:2018 specifică cerințele pentru crearea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem de management energetic (SME). Acest curs vă oferă o vedere de ansamblu și o înțelegere generală a cerințelor ISO 50001:2018. Se adresează Reprezentanţilor managementului pentru mediu, managerilor de sisteme de management, managerilor energetici, responsabililor de mediu, consultanţilor. Obiective Cursul are drept obiective:Citește mai mult

8D Problem Solving Process
8D Problem Solving Process

8D Problem Solving Process oferă o imagine de ansamblu asupra metodelor și instrumentelor cheie pentru rezolvarea problemelor și îmbunătățirea proceselor. 8D este o metoda de analiză prin care, după detectarea unei neconformități, se identifică și se urmărește aplicarea metodelor de rezolvare și prevenire a neconformității. OBIECTIVE Înțelegerea diferenței dintre rezolvarea problemelor și îmbunătățirea proceselor PerspectivăCitește mai mult

MANAGER SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ ISO 45001:2018
MANAGER SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ ISO 45001:2018

Cursul Manager sănătate și securitate ocupațională ISO 45001:2018 urmăreşte cunoaşterea de către dumneavoastră a principiilor sistemelor de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, cunoaşterea şi înţelegerea standardelor relevante (ISO 45001), cunoaşterea reglementărilor şi legilor privind protecţia muncii, cunoaşterea tehnicilor şi metodelor de identificare şi evaluare a pericolelor şi a factorilor de risc privind sănătatea şiCitește mai mult

Coordonator ESD
Coordonator ESD

Componentele, modulele și sistemele electronice  sunt prezente într-un număr tot mai mare de aplicații sensibile. În ciuda tuturor eforturilor de a produce modele robuste ESD, modulele și sistemele electronice sunt sensibile la descărcările electrostatice. Bureau Veritas vă poate ajuta organizația  furnizând acest curs, sa ajute organizația să efectueze măsurători de verificare a conformității articolelor deCitește mai mult

Specialist ESD
Specialist ESD

Componentele, modulele și sistemele electronice  sunt prezente într-un număr tot mai mare de aplicații sensibile. În ciuda tuturor eforturilor de a produce modele robuste ESD, modulele și sistemele electronice sunt sensibile la descărcările electrostatice. Bureau Veritas vă poate ajuta organizația furnizând acest curs, sa ajute organizația să efectueze măsurători de verificare a conformității articolelor deCitește mai mult

ISO 14001:2015 Cerinte pentru implementare
ISO 14001:2015 Cerinte pentru implementare

Cursul se adreseaza persoanelor care doresc să se informeze în domeniul managementului de mediu, responsabililor de mediu,  responsabili activități cu impact asupra mediului, responsabili cu gestiunea deșeurilor.  Poat efi accesat de asemenea și de persoane implicate în monitorizarea şi raportarea de mediu; auditori și consultanți de mediu.Citește mai mult

Cerințe ISO 45001:2018-Sistemul de management al sănătății și securității în muncă. Migrare
Cerințe ISO 45001:2018-Sistemul de management al sănătății și securității în muncă. Migrare

Se adreseaza reprezentanților cu sănătatea și securitatea ocupațională, evaluatorilor de risc, responsabililor cu situații de urgență, șefilor de lucrări…Citește mai mult

Auditor intern ISO 9001:2015
Auditor intern ISO 9001:2015

Persoanelor din cadrul unei organizaţii certificate sau în curs de certificare conform sistemului de management al calităţii…Citește mai mult

Auditor intern  ISO 45001:2018
Auditor intern ISO 45001:2018

Reprezentanților cu sănătatea și securitatea ocupațională, evaluatorilor de risc, responsabililor cu situații de urgență, șefilor de lucrări, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern…Citește mai mult

Auditor intern de mediu ISO 14001
Auditor intern de mediu ISO 14001

Se adreseaza persoanelor care deţin cunoştinţe în domeniul managementului de mediu, responsabililor de mediu, reprezentanţilor managementului…Citește mai mult

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România