Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Root Cause Analysis

Se adreseaza

 

Responsabililor de proces; auditorilor interni; auditorilor externi; echipei de management al riscului, managerilor de la toate nivelurile, specialiștilor interni s-au implicat în activități și proiecte de îmbunătățire continuă a performanței și a calității; membri ai departamentelor calitate, mediu, continuous improvement, tehnic, executie, dar nu numai, managerilor de proiect, consultantilor.

 

Obiective

Acest training îşi propune să furnizeze cunoştinţe şi abilităţi privind:
• Descrierea diferenței dintre rezolvarea problemelor și îmbunătățirea proceselor
• Înțelegerea metodelor cheie disponibile pentru rezolvarea problemelor și îmbunătățirea proceselor si selectare celor mai adecvate
• Intelegerea importanței creării de echipe pentru rezolvarea problemelor și îmbunătățirea acestora procese
• Principalele metode şi instrumente capabile să ghideze acţiunile şi să îmbunătăţească performanţa tehnică şi economică a organizaţiei, precum analiza SWOT, PDCA, 8D, 5 why, Histograma, Ishikawa, metoda Pareto
• Definiția problemei / oportunității
• Măsurarea performanței curente
• Analiza cauzelor
• Susținerea îmbunătățirilor
• Echipele de soluționare a problemelor și de îmbunătățire a proceselor
• Stabilirea planurilor de actiune.

 

Beneficii operaţionale şi de business

• Îmbunătăţiri la nivel de strategie, operaţiuni şi conformare reglementată sau/şi voluntară;
• Creşterea gradului de satisfacţie al clienţilor şi eficienţa internă prin îmbunătăţire la nivelul proceselor.

 

Durata

o zi/8h

Cost

175 euro+TVA

 

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România