Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Sustenabilitate

Auditor Extern PEFC – COC
Auditor Extern PEFC – COC

Se adresează Cursul Auditor Extern Programme for the Endorsement of Forest Certification – Chain of Custody (PEFC – CoC) se adresează persoanelor care doresc o recunoaştere internaţională în domeniul forestier și care doresc să realizeze audituri externe, conforme cu standardele internaționale PEFC . Certificarea PEFC CoC oferă o verificare independentă și o asigurare că lemnulCitește mai mult

Audit de deseuri
Audit de deseuri

Se adreseaza: Cursul se adreseaza persoanelor care doresc sa se califice sau sa-si perfectioneze cunostintele in ceea ce priveste efectuarea auditului de deseuri, să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate. Responsabili cu managementul deseurilor, responsabili de mediu, auditori interni, manageri ai sistemului de mediu. Tematica cursului:Citește mai mult

Manager de mediu
Manager de mediu

Se adreseaza: Cursul de Responsabil de mediu se adresează tuturor celor interesați sa gestioneze procese de mediu, titularilor de activități autorizabile din punct de vedere al protecției mediului precum și agenților economici care generează deșeuri industriale. Auditorilor de mediu, tuturor persoanelor cu atributii in domeniul protectiei mediului.   Tematica: • Cadru legislativ national si europeanCitește mai mult

Regulamentele REACH si CLP- Cerințe și implementare eficientă
Regulamentele REACH si CLP- Cerințe și implementare eficientă

Adresabilitate Cursul se adresează responsabililor de mediu şi/sau responsabililor HSE, inspectori SSM, personalului tehnic cu atribuţii in clasificarea şi etichetarea substanţelor periculoase, persoanelor responsabile cu întocmirea și actualizarea fişelor cu date de securitate, persoane care desfașoară activități legate de utilizarea produselor chimice, receptia produselor, sefi depozit, laboranți etc.   Obiective Cursul are drept obiectiv calibrareaCitește mai mult

Responsabil cu managementul energiei cf. ISO 50001:2018
Responsabil cu managementul energiei cf. ISO 50001:2018

Standardul ISO 50001:2018 specifică cerințele pentru crearea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem de management energetic (SME). Acest curs vă oferă o vedere de ansamblu și o înțelegere generală a cerințelor ISO 50001:2018. Se adresează Reprezentanţilor managementului pentru mediu, managerilor de sisteme de management, managerilor energetici, responsabililor de mediu, consultanţilor. Obiective Cursul are drept obiective:Citește mai mult

ISO 14001:2015 Cerinte pentru implementare
ISO 14001:2015 Cerinte pentru implementare

Cursul se adreseaza persoanelor care doresc să se informeze în domeniul managementului de mediu, responsabililor de mediu,  responsabili activități cu impact asupra mediului, responsabili cu gestiunea deșeurilor.  Poat efi accesat de asemenea și de persoane implicate în monitorizarea şi raportarea de mediu; auditori și consultanți de mediu.Citește mai mult

Auditor Intern privind managementul energiei ISO 50001:2018
Auditor Intern privind managementul energiei ISO 50001:2018

  Se adreseaza: Cursul de Auditor intern ISO 50001:2018 se adresează: Persoanelor care sunt implicate în gestiunea proceselor de menținere a sistemelor de management certificate în organizatie, cei care vor constitui echipa de audit intern privind sistemul de management al energiei cf. ISO 50001, persoane din zone organizaționale cu un puternic impact din perspectiva consumurilorCitește mai mult

RSPO si UTZ- Certificarea lantului de furnizare responsabil
RSPO si UTZ- Certificarea lantului de furnizare responsabil

Se adreseaza persoanelor care activează în cadrul unei companii din domeniul alimentar sau într-un sector conex care doresc sa aprofundeze cerințele standardului Vegan…Citește mai mult

Auditor intern securitatea lanțului de furnizare conform ISO 28000:2022
Auditor intern securitatea lanțului de furnizare conform ISO 28000:2022

Se adresează persoanelor implicate în implementarea și gestionarea standardului, consultanților, persoanelor care fac/vor face parte din echipa de auditori interni…Citește mai mult

Cerințe ale ISO 28000:2022 –  Securitatea Lanțului de Furnizare
Cerințe ale ISO 28000:2022 – Securitatea Lanțului de Furnizare

Se adresează tuturor organizațiilor, indiferent de dimensiune, din industria prelucrătoare, servicii, depozitare sau transport…Citește mai mult

Managementul unei comunicări de mediu corecte și sustenabile: Gestionare context, riscuri și oportunități
Managementul unei comunicări de mediu corecte și sustenabile: Gestionare context, riscuri și oportunități

Reprezentanților managementului pentru mediu, responsabililor de mediu, personalul managerial, tehnico-economic şi administrativ implicat în activităţi de protecţie a mediului…Citește mai mult

Evaluarea ciclului de viață al produsului
Evaluarea ciclului de viață al produsului

Reprezentanților managementului pentru mediu, responsabililor de mediu, personalul managerial, tehnico-economic şi administrativ implicat în activităţi de protecţie a mediului…Citește mai mult

Responsabil / Manager FSC™
Responsabil / Manager FSC™

Se adreseaza responsabililor de proces, auditorilor interni, persoanelor implicate în implementarea și gestionarea cerințelor standardului de referință.Citește mai mult

Auditor Extern (IRCA) ISO 50001:2018
Auditor Extern (IRCA) ISO 50001:2018

Se adreseaza persoanelor care planifică şi efectuează audituri de terță parte asupra sistemului de management al energiei, alte persoane interesate în păstrarea competitivității companiei prin controlul costurilor și îndeplinirea cerințelor legislative- ingineri și persoane din middle și top management.Citește mai mult

CERINTE FSC™
CERINTE FSC™

Responsabililor de proces, auditorilor interni, persoanelor implicate în implementarea și gestionarea cerințelor standardului de referință.Citește mai mult

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România