Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

CERINTE FSC™

Se adresează

Responsabililor de proces, auditorilor interni, persoanelor implicate în implementarea și gestionarea cerințelor standardului de referință. Tuturor celor care:

  • doresc să prevină reducerea competitivității produselor din lemn în comparație cu alte produse alternative utilizate în prezent;
  • doresc să aibă acces la un instrument de marketing pentru întreg lanțul de custodie.

Obiective

Acest curs urmărește dobândirea de cunoștințe și abilități privind:

  • Integrarea conceptului de dezvoltare responsabilă în managementul de sistem al organizației;
  • Prezentarea cerintelor FSC™, a criteriilor și dispozițiilor specifice;
  • Familiarizarea personalului responsabil pentru implementarea și gestionarea sistemului cu principiile, termenii și cerințele specific standardului FSC™.

Beneficii operaționale și de business

  • Îmbunătățirea încrederii clienților;
  • Asigurarea unui acces îmbunătățit la piețe prin diferențieri precise a furnizorilor de încredere;
  • Protejarea resurselor forestiere;
  • Îmbunătățirea imaginii de brand.

Durată

2 zile

Cost

250 Euro

Criterii de acces

Conform Regulament IRCA.

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România