Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Managementul unei comunicări de mediu corecte și sustenabile: Gestionare context, riscuri și oportunități

Se adresează

Reprezentanților managementului pentru mediu, responsabililor de mediu, personalul managerial, tehnico-economic şi administrativ implicat în activităţi de protecţie a mediului, gestionare integrată a deşeurilor, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern, auditorilor externi ISO 14001:2015, consultanților.

Obiective

Comunicarea de mediu este procesul de furnizare a informațiilor, atât intern cât și extern, cu scopul de a crește transparența, conștientizarea, dar și pentru a fi luate în considerare în luarea deciziilor.

Cursul urmarește dobândirea de cunoștințe și abilități privind:

  • Identificarea informațiilor de mediu ce sunt supuse comunicării publice în cadrul organizațiilor;
  • Politici de mediu în cadrul organizațiilor;
  • Managementul riscului de mediu și comunicări cu privire la acesta;
  • Comunicarea cu parțile interesate cu privire la initiative de mediu ale organizației sau investiții cu impact asupra mediului.

Beneficii operaționale și de business

  • O mai bună fundamentare în ceea ce privește adoptarea, la nivelul organizației, a deciziilor strategice;
  • Creșterea gradului de conștientizare la nivelurile inferioare ale organizației;
  • Întărirea pârghiilor de control ale proceselor și producției, dar și în ceea ce privește impactul asupra mediului a aspectelor semnificative;
  • Reducerea riscului de business, cel operațional și de conformare.

Durată

1 zi

Cost

175 Euro

Criterii de acces

n/a

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România