Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Auditor Extern (IRCA) ISO 50001:2018

Se adresează

Persoanelor care planifică şi efectuează audituri de terță parte asupra sistemului de management al energiei, alte persoane interesate în păstrarea competitivității companiei prin controlul costurilor și îndeplinirea cerințelor legislative- ingineri și persoane din middle și top management.

Obiective

Dobândirea de cunoștințe și abilități privind:

 • planificarea, efectuarea auditurilor de terță parte şi raportarea rezultatelor acestora, de asemenea prezentarea metodelor și tehnicilor de audit;
 • evaluarea premiselor îmbunătățirii continue privind performanța energetică în cadrul organizațiilor prin evaluarea:
  • implicării managementului,
  • abordării managementului de sistem,
  • stabilirii unei politici energetice cu obiective concrete și indicatori deperformanță asumați pentru îmbunătățirea eficienței energetice,
  • identificării zonelor critice și înțelegerea  elementelor ce influențează utilizarea energiei,
  • modului de utilizare a resurselor și controlul în această privință,
  • analizei periodice a consumului de energie, care să permită vizibilitatea în cadrul planului de investiții și îmbunătățiri;
  • analiza consumului de energie în procesul de decizie pentru proiectarea și procurarea  echipamentelor, materiilor prime sau serviciilor.
  • conformării cu legislația.

Beneficii operaționale și de business

 • Cunoșterea instrumentelor de îmbunătățire a eficienței energetice;
 • Implicarea și stimularea nivelurilor inferioare în cadrul companiei;
 • Întărirea pârghiilor de control ale proceselor și producției, dar și în ceea ce privește impactul asupra mediului a aspectelor semnificative;
 • reducerea riscului de business, operațional și de conformare.

Durată

5 zile

Cost

450 Euro

Criterii de acces

Conform Regulament IRCA

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România