Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Responsabil cu managementul energiei cf. ISO 50001:2018

Standardul ISO 50001:2018 specifică cerințele pentru crearea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem de management energetic (SME). Acest curs vă oferă o vedere de ansamblu și o înțelegere generală a cerințelor ISO 50001:2018.

Se adresează

Reprezentanţilor managementului pentru mediu, managerilor de sisteme de management, managerilor energetici, responsabililor de mediu, consultanţilor.

Obiective

Cursul are drept obiective:

 • dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi despre modul de coordonare şi organizare a unui sistem de management al energiei în conformitate cu noile cerinţe;
 • introducerea modelului Plan-Do-Check-Act (PDCA) și gândirea pe bază de risc în procesele sistemului de management;
 • cultura privind managementul energiei in organizatie;
 • prezentarea noutăţilor, furnizarea înţelegerii asupra schimbărilor aduse de versiunea ISO 50001:2018, prezentarea metodelor de evaluare şi determinare a sistemului de management al energiei şi stabilirea obiectivelor în conformitate cu noile reglementări;
 • prezentarea modului de adaptare al sistemul de management al companiei în conformitate cu cerinţele ISO 14001:2015, atât din punct de vedere al informaţiilor documentate cât şi al implementării;
 • politici, roluri si responsabilitati
 • măsurători energetice și achiziția datelor- Evaluarea datelor caracteristice energiei, crearea unui plan de acțiune și evaluarea unor exemple practice
 • eficiența energetică – concepte de bază, generarea energiei și instalații de generare, precum și domenii industriale importante în consumul de energie
 • documentarea sistemului de management al energiei, implementarea și controlul proceselor relevante energetic, achiziția de energie și gestionarea furnizorilor
 • pregătire cu ajutorul unor exemple practice tipice
 • auditul intern și analiza managementului.
Beneficii operaţionale şi de business

• Îmbunătăţirea controlului costurilor prin conservarea materiilor prime şi a energiei dar şi prin reducerea incidentelor care atrag răspunderea, reducând astfel costurile primelor de asigurare;
• Demonstrarea respectării cerinţelor legale, statutare, de reglementare şi contractuale;
• imbunătăţirea guvernării corporative şi a reputaţiei, toate acestea fiind parte integrantă a strategiei de sustenabilitate.

Durată

2 zile

Cost

240 euro +TVA

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România