Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

ISO 14001:2015 Cerinte pentru implementare

Se adresează:

Cursul de Implementare Cerinte ISO 14001 se adresează:


Persoanelor care doresc să se informeze în domeniul managementului de mediu, responsabililor de mediu,  responsabili activități cu impact asupra mediului, responsabili cu gestiunea deșeurilor.  Poat efi accesat de asemenea și de persoane implicate în monitorizarea şi raportarea de mediu; auditori și consultanți de mediu.

Obiective:

Cursul de ISO 14001- Cerințe pentru implementare îşi propune să furnizeze cunoştinţe şi abilităţi privind:

  • Conceptele cheie, principiile și structura ISO 14001
  • Termenii și definițiile utilizate
  • Recunoașterea cadrelor tipice pentru implementarea ISO 14001 după ciclul PDCA
  • Principalele cerințe ale ISO 14001
  • Interpreterea conceptelor cheie și a cerințelor ISO 14001 din perspectiva implementării
  • Identificarea beneficiilor specifice unei organizații în legătură cu implementarea unui sistem de management eficient
  • Efectuarea unei revizuiri a liniei de bază a poziției actuale a unei organizații în ceea ce privește ISO 14001

Beneficii operaţionale şi de business:

  • Îmbunătăţirea controlului costurilor prin ținerea sub control a aspectelor de mediu dar şi prin reducerea incidentelor care atrag răspunderea, reducând astfel costurile primelor de asigurare;
  • Demonstrarea respectării cerinţelor legale, statutare, de reglementare şi contractuale ;
  • Îmbunătăţirea guvernării corporative şi a reputaţiei, toate acestea fiind parte integrantă a strategiei de sustenabilitate.

Durata

1 zi

Cost

175 Euro

Ce urmează?  – Poți accesa , pentru completarea competențelor, cursul de Auditor de mediu ISO 14001 sau cursul Aspecte de mediu și evaluare impact.

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România