Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

MANAGER SĂNĂTATE ŞI SECURITATE OCUPAŢIONALĂ ISO 45001:2018

Cursul Manager sănătate și securitate ocupațională ISO 45001:2018 urmăreşte cunoaşterea de către dumneavoastră a principiilor sistemelor de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, cunoaşterea şi înţelegerea standardelor relevante (ISO 45001), cunoaşterea reglementărilor şi legilor privind protecţia muncii, cunoaşterea tehnicilor şi metodelor de identificare şi evaluare a pericolelor şi a factorilor de risc privind sănătatea şi securitatea ocupaţională, cunoşterea metodelor de control a riscurilor privind sănătatea şi securitatea ocupaţională, cunoaşterea modului de documentare şi planificare a activităţilor specifice privind sănătatea şi securitatea ocupaţională, cunoaşterea metodologiei de audit şi abilitatea de a conduce auditurile interne.

Se adresează

Cursul Manager sănătate și securitate ocupațională ISO 45001:2018 este destinat reprezentanților cu sănătatea și securitatea ocupațională, evaluatorilor de risc, responsabililor cu situații de urgență, șefilor de lucrări, persoanelor care fac parte din echipa de audit intern, responsabililor de proces, toate persoanele interesate în noutățile aduse de noua versiune a standardului de ISO 45001:2018 sau care doresc să obţină o nouă calificare.

Obiective 

• cunoaşterea principiilor sistemelor de management al sănătatăţii şi securităţii ocupaţionale
• definirea politicii de sănătate şi securitate ocupaţională a organizaţiei
• cunoaşterea şi înţelegerea standardului relevant, reglementărilor, legilor şi codurilor de bune practici în domeniul sănătatăţii şi securităţii ocupaţionale
• proiectarea şi gestionarea sistemului de documentare a managementului de sănătate şi securitate ocupaţională
• cunoaşterea metodologiei de audit şi abilitatea de a conduce auditurile interne
• planificarea pentru identificarea pericolelor, evaluarea şi controlul riscului
• instruirea personalului compartimentului de protecţia muncii
• monitorizarea şi îmbunătăţirea periodică a managementului de sănătate şi securitate ocupaţională

Beneficii operaționale și de business
  • Creşterea încrederii clienţilor, a investitorilor, a publicului şi a comunităţii prin demonstrarea implicării şi angajamentului referitor la sănătate şi securitate ocupaţională;
  • Îmbunătăţirea controlului în operare şi, astfel, reducerea accidentelor şi a pierderii timpului de producţie;
  • Îmbunătăţirea controlului şi reducerea pericolelor, prin stabilirea obiectivelor, a scopurilor şi a responsabilităţii evaluate;
  • Demonstrarea respectării cerinţelor legale, statutare, de reglementare şi contractuale prin utilizarea optima a auditului intern cf. ISO 45001.
Durata

5 zile

Cost

400 euro

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România