Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Auditor intern ISO 9001:2015

Auditurile interne, în concepția noii versiuni a standardului din 2015, devin un instrument esențial pentru cunoașterea sistemului de management și nu pot fi gestionate ca simple formalități fără a oferi informații despre progresul organizației și, prin urmare, fără a adauga valoare.

Se adresează

Persoanelor din cadrul unei organizaţii certificate sau în curs de certificare conform sistemului de management al calităţii, care efectuează/vor efectua audituri interne.

Obiective

Acest training îşi propune să furnizeze cunoştinţe şi abilităţi privind:

 • Principiile auditului de sistem de management;
 • Pregătirea auditorilor pentru SMC în vederea efectuării auditurilor interne;
 • Proiectarea, planificarea şi coordonarea activitatăţii de audit intern în conformitate cu cerinţele standardelor ISO 9001:2015 şi ISO 19011:2018;
 • Responsabilitățile  tuturor celor implicați în audit- auditor, auditat, clientul auditului;
 • Metode utilizate în timpul auditului;
 • Eșantionare în timpul auditului;
 • Tehnica de audit specifică noilor cerinţe ISO 9001;
 • Modalitatea de a audita noile cerinţe referitoare la contextul organizaţional și punerea în aplicare a unei abordări bazate pe riscuri;
 • Auditarea angajamentului managementului de varf;
 • Raportare, identificarea problemelor și adecvarea acțiunilor corective.
 • Compunicarea si alte abilitati ale auditorului.

Beneficii operaţionale şi de business

 • Creşterea încrederii clienţilor, a investitorilor, a publicului şi a comunităţii prin demonstrarea implicării şi angajamentului referitor la calitate;
 • Fiind criteriu de referinţă, vă permite să vă măsuraţi progresul spre îmbunătăţirea continuă a performanţei afacerii dar şi cel operaţional;
 • Îmbunătăţirea guvernării corporative şi a reputaţiei, toate acestea fiind parte integrantă a strategiei de sustenabilitate.

Durată

2 zile

Cost

250 Euro

Ce urmează?

Pentru a va dezvolta și mai mult competențele puteți urma și cursul de Auditor se secundă parte/ auditor la furnizor sau Auditor de terță parte ISO 9001.

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România