Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Auditor intern BRC Food, vers. 9

Se adresează

Companiilor din domeniul alimentar (producerea, ambalarea, transportul, depozitarea, servirea şi comercializarea produselor alimentare) indiferent de mărimea şi complexitatea lor şi care doresc să-şi implementeze un sistem care să ofere premisele obţinerii unor produse alimentare sigure în vederea creşterii încrederii între clienţi, furnizori şi autorităţile de supraveghere.

Persoanelor din cadrul unei organizaţii certificate sau în curs de certificare conform BRC  Food, care efectuează/vor efectua audituri interne, Reprezentanţilor managementului pentru Sigurantă/Calitate, echipei de siguranţa alimentului, responsabililor de procese, şefiloe de compartimente, consultanţilor în industria alimentară.

Tuturor celor care doresc să îşi dezvolte formarea/activităţile în domeniul auditurilor în industria alimentară.

Obiective

Dobandirea de cunoştinţe şi abilităţi necesare auditorilor interni în conformitate cu cerinţele BRC Food, Versiunea 9 cu accent pe:

  • cerinţe comune privind calitatea şi siguranţa alimentară, unde prioritatea se axează pe menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a acestui sistem;
  • tipurile de audit; domeniul de aplicare al auditului; înţelegerea şi evaluarea cerinţelor standardului, planificarea, conducerea şi raportarea unui audit intern al sistemelor de management al siguranţei alimentare, aplicarea abilităţilor practice necesare pentru efectuarea auditurilor interne conform cerinţelor BRC Food, elaborarea unui program de audit eficace şi selectarea echipei, utilizarea chestionarelor şi listelor de verificare sau alte elemente ajutătoare eficiente; clasificarea constatărilor; cerinţele ce pot da naştere unei neconformităţi; tratarea neconformităţilor;
  • procesul de certificare.

Beneficii operaţionale şi de business

  • Accesarea pieţelor internaţionale;
  • Mărirea gradului de transparenţă şi consolidarea încrederii clienţilor;
  • Optimizarea producţiei şi minimizarea riscurilor alimentare semnificative;
  • Controlul eficient al proceselor interne şi minimalizarea riscului de insucces;
  • Transmiterea unui semnal referitor la o abordare proactivă a siguranţei alimentului.

Durată

2 zile

Cost

250 Euro

Criterii de acces

Se recomandă: cunoaşterea principiilor sistemelor de management şi a standardelor de referinţă BRC. 

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România