Close
București, România Splaiul Unirii 165
+4 021 315 3989 cursuri@bureauveritas.com

Lead Auditor Extern (IRCA) ISO 45001:2018

Se adresează

Persoanelor care planifică şi efectuează audituri de terță parte/ externe asupra sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale, alte persoane interesate în păstrarea competitivității companiei prin controlul costurilor și îndeplinirea cerințelor legislative-  persoane din middle și top management.

Obiective

Cursul urmăreste dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi privind:

 • planificarea, efectuarea auditurilor de terţă parte şi raportarea rezultatelor acestora, de asemenea prezentarea metodelor și tehnicilor de audit;
 • rolurile şi responsabilităţile echipei de audit;
 • analiza cerinţelor ISO 45001:2018 şi exemplificarea modului de interpretare a conformităţii/ neconformităţii;
 • modul de redactare documentaţie de audit- plan de audit, chestionare, raport de neconformitate, raport de audit etc.
 • evaluarea premiselor îmbunătăţirii continue în cadrul organizaţiilor prin evaluarea:
  • implicării managementului și consultării angajaților,
  • abordării managementului de proces,
  • stabilirii unor obiective concrete şi indicatori de performanţă asociaţi;
  • conformării cu legislaţia.
 • Prezentarea concluziilor către management.

Beneficii operaționale și de business

 • cunoşterea instrumentelor de îmbunătăţire;
 • implicarea şi stimularea nivelurilor inferioare în cadrul companiei;
 • întărirea pârghiilor de control ale proceselor şi producţiei, dar şi în ceea ce priveşte riscurile ocupaţionale în cadrul organizaţiei;
 • reducerea riscului de business, operaţional şi de conformare.

Durată

5 zile

Cost

450 Euro

Criterii de acces

Conform Regulament IRCA.

Telefon: +4 021 315 3989
Mobil: +4 073 612 8625
Splaiul Unirii 165
București, România